Afsluitdijk, hypothekenrichtlijn en MKB derivaten

De afgelopen tijd waren er regelmatig grote storingen in de bruggen van de Afsluitdijk. Daardoor moeten auto's soms lang wachten (tot wel 4 uur) en veel mensen moeten omrijden. Ook het scheepvaartverkeer ondervindt daarvan hinder. Dat was enige tijd geleden reden om samen met Lutz Jacobi (PvdA) schriftelijke vragen te stellen. In de antwoorden op die schriftelijk vragen kondigt minister Schultz (VVD) van Infrastructuur deze week aan dat er maatregelen worden genomen. Zo komt er 24 uur per dag een monteur op de Afsluitdijk om de storingen snel te verhelpen.

Op woensdag was de bespreking van de implementatiewet van de hypothekenrichtlijn in de Tweede Kamer. De VVD heeft daar verschillende punten aangekaart. De VVD krijgt veel klachten van senioren over het kunnen krijgen van een hypotheek. De VVD wil daarom daar wat meer ruimte voor bieden. Ook voor de zogenaamde opeethypotheken, de mogelijkheid waarbij senioren met veel overwaarde in hun woning deze overwaarde kunnen gebruiken. Door de strengere regels wordt de mogelijkheid nauwelijks meer gebruikt. Dit biedt senioren ook meer de ruimte. Duidelijk moet zijn of het ligt aan de wet- en regelgeving, de interpretatie van wet- en regelgeving of dat banken onvoldoende maatwerk leveren en dus te weinig gebruik maken “comply or explain” (leg uit of pas toe). Daarom diende de VVD hierover een motie in.

De VVD krijgt ook veel klachten van mensen over alle pakken papier die tegenwoordig voor een hypotheekaanvraag ingeleverd moet worden, en ook de doorlooptijd van aanvraag is lang. De VVD vindt dat dit eenvoudiger en sneller moet. En heeft daarvoor een motie ingediend. Iets dat nu al concreet geregeld kan worden is het volgende. Doordat er sprake is van een bindend aanbod, moet bijvoorbeeld een taxatierapport al meteen door de klant worden verstrekt aan de bank met alle kosten van dien. Zonder dat duidelijk is of er wel een offerte/bindend aanbod komt. Dit zou eventueel vervangen kunnen worden door een modelmatige waardebepaling zoals de WOZ-waarde te gebruiken bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek. Hiervoor hebben VVD en CDA een motie ingediend.

In de hypothekenrichtlijn worden ook zaken geregeld voor vervroegd aflossen. Goed dat dit ook weer geregeld wordt. De vergoeding voor vervroegde aflossing mag niet hoger zijn dan het nadeel dat de aanbieder van het krediet heeft en er is een recht op vervroegde aflossing. Bij het nadeel moet het echter nadrukkelijk gaan om de werkelijke kosten. En er moet duidelijkheid komen over hoe dat wordt berekend. De klant moet meer inzicht daarin krijgen, want dan kunnen ze makkelijker controleren of ze niet teveel betalen.

Op donderdag was het debat over MKB-derivaten. In dit dossier is veel mis gegaan. Ondernemers mogen niet de dupe worden. Rentederivaten zijn niet perse slechte producten. Maar het product moet wel passend zijn en je moet weten wat je doet. De banken zijn primair verantwoordelijk voor het probleem van de rentederivaten bij het MKB en de herbeoordeling van de dossiers, en dus ook het oplossen daarvan. Bedrijven moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben in het dossier MKB rentederivaten. En dat is snel duidelijkheid en herstel van fouten. En als daardoor (financiële) schade is ontstaan, dan moet die vergoed worden door de banken. De banken moeten ruimhartig zijn in hun beoordeling als het niet goed is gegaan of dat niet kan worden aangetoond. Naar aanleiding van de gang van zaken in dit dossier wil de VVD dat nu snel wettelijk wordt geregeld dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hardleerse banken met naam en toenaam (naming & shaming) kan gaan noemen. Dit moet uiterlijk medio 2016 in wetgeving wordt geregeld

Eigenlijk zou deze week ook nog de tweede termijn van het pensioendebat plaats vinden. Maar dit is afgeblazen, omdat staatssecretaris Klijnsma ten val is gekomen. Het wordt nu voor volgende week ingepland, omdat het bij voorkeur uiterlijk 1 juli 2016 in werking moet treden.