Pensioenen, schikkingen NS, VVD Assen en TenneT

Een lekker volle week, naast enkele debatten ook gesprekken met Stichting Hypotheekclaim en de voorzitter van het Regiecollege Wadden (Bas Eenhoorn). Maar op dinsdag allereerst een gesprek met de president van De Nederlandsche Bank (DNB) over de carbon bubble. Recent heeft DNB daarover een rapport gepresenteerd. DNB heeft de taak om als toezichthouder te zorgen voor de financiële stabiliteit. De uitspraken in het rapport gaan echter verder. DNB kijkt echter wel terecht naar de blootstelling van de balansen van de banken als het gaat om fossiele energie en CO2 intensieve industrieën, maar ook investeringen in duurzame energie kunnen risicovol zijn. Duidelijk is dat het beheersbaar is voor de financiële sector, er is dus niet sprake van een carbon bubble. Abrupte veranderingen zijn wel een risico. Politieke beslissingen zoals het plotsklaps sluiten van kolencentrales zijn daar een voorbeeld van. Op dinsdag ook nog een technische briefing van het Centraal Plan Bureau over het Centraal Economisch Plan 2016. Het gaat goed met onze economie, in 2016 economische groei 1,8% en in 2017 2,0%!

Woensdag vond de tweede termijn plaats van het debat over de initiatiefwet van mijn collega Helma Lodders voor meer mogelijkheden voor een flexibel pensioen. Dat is de oplossing voor een urgent probleem van heel veel Nederlanders. Deze initiatiefwet biedt de ongeveer 1 miljoenen mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst een extra keuzemogelijkheid. Én de kans op een hoger pensioen. De VVD staat natuurlijk altijd voor meer keuzevrijheid. De VVD heeft echter via een amendement nog wel een voorstel voor de collectieve variant in de wet gedaan. Dit deel was in de wet gekomen na het in elkaar schuiven van een wetsvoorstel van het kabinet in de initiatiefwet. Daarnaast heeft de VVD nog een drietal moties (mede) ingediend over banksparen, reeds afgesloten contracten en projectierentes. Alle moties en het amendement zijn deze week ook aangenomen. Er moest snel gestemd worden, omdat de wet op 1 juli 2016 in moet gaan.  

Op donderdagavond was het 30-ledendebat in de plenaire zaal over de schikking met de voormalige NS-topman. Eerder heb ik de ontslagsoap rondom de voormalige NS topman al onbegrijpelijk en amateuristisch genoemd. En daar is nog niets aan veranderd! De ontslagvergoeding is wat de VVD betreft een slecht signaal en moeilijk uit te leggen aan de mensen in het land. Blijkbaar mag je allerlei fouten maken, de boel bedonderen en dan toch nog de deur uit lopen met een zak geld. Ook met andere directeuren zijn schikkingen getroffen. Namens de VVD in het debat aangegeven dat het niet meer dan normaal was geweest dat mensen die fouten hebben gemaakt geen rooie cent hadden mee gekregen, gelet op alles wat er gebeurt is.

Op vrijdag nog een tweetal afspraken, allereerst een afspraak met de Raad van Bestuur van de ABN AMRO om met enkele VVD-collega’s te praten over een aantal lopende dossiers, zoals hypotheken, beursgang en derivaten. ’s Avonds nog een politiek café van de VVD Assen over onder meer belastingen en financiële innovatie.

En afgelopen week stond In het Algemeen Dagblad het artikel “TenneT vraagt kabinet geld voor windparken”. De VVD heeft daar deze week schriftelijke vragen over gesteld, want het gaat hier wel weer om belastinggeld omdat TenneT een 100% staatsdeelneming is. De VVD wil weten in hoeverre de belastingbetaler nu 2x betaalt voor de windparken, te weten eerst via de Opslag Duurzame Energie op de energierekening van waaruit de subsidie voor de windparken wordt betaald, en nu ook nog voor de aansluiting van de windparken door TennEt. Daarnaast wil de VVD weten welk verzoek er nu precies bij de Minister ligt en waarom het in Duitsland voor TenneT wel mogelijk is om samen met bijvoorbeeld Mitsubishi Corporation of het Deense pensioenfonds Pension Danmark 4 Duitse offshore-netaansluitingen te financieren en in Nederland niet.