Week van het geld, naming & shaming, Bazels Comité en FinTech

De ‘Week van het Geld’ is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd om basisschoolleerlingen spelenderwijs om te leren gaan met geld. Ik vind financiële educatie van groot belang. Kinderen kunnen dan in de toekomst beter hun eigen financiële verantwoordelijkheid nemen als zij al vroeg leren, om bewust om te gaan met geld. Door het spelen van de Cash Quiz wordt op een leuke en nuttige manier interesse gewekt bij leerlingen, over hoe verstandig om te gaan met geld. Het is een goede eerste stap in het financiële leven van kinderen. In het kader van “Bank voor de Klas” heb ik daarom op maandag een gastles gegeven op de Máximaschool in Leeuwarden met behulp van de Cash Quiz. Leuk om te doen!

In het dossier MKB rentederivaten is veel mis gegaan. Naar aanleiding van de gang van zaken in dit dossier wil de VVD nu snel wettelijk regelen dat de financiële toezichthouders banken en verzekeraars met naam en toenaam (naming & shaming) kan gaan noemen. Nu kan dat alleen vrijwillig. Met het benoemen van slecht en goed functionerende banken wordt niet de gehele sector over één kam geschoren. En er kan een positieve prikkel van uit gaan, dat heeft de praktijkervaring bij accountants ook aangegeven. Ik heb daarom een motie ingediend om dit nu ook wettelijk snel te regelen. Komende dinsdag wordt over deze motie gestemd.

Deze week was er ook een openbaar gesprek van de vaste Kamercommissie Financiën met het Bazels Comité. Het Bazels Comité bestaat uit vertegenwoordigers van nationale centrale banken uit verschillende landen. Ze stellen adviezen op over bijvoorbeeld kapitaalseisen voor bijvoorbeeld de Amerikaanse en Europese regelgeving voor banken. Het advies Basel III is inmiddels in wet- en regelgeving verankerd, met hogere kapitaalbuffers en een betere kwaliteit kapitaal bij de banken tot gevolg. Inmiddels wordt gewerkt aan Basel IV. Daarin zitten mogelijk een aantal zaken die Nederland extra hard kunnen raken, bijvoorbeeld als het gaat om MKB-kredieten of hypotheken. Banken werken nu met interne rekenmodellen en kijken naar de specifieke risico’s van een portefeuille hypotheken. Het risico is in Nederland laag als het gaat om hypotheken. Het betaalgedrag voor hypotheken is in Nederland goed, de verliezen waren zelfs in de afgelopen jaren beperkt en Nederland heeft ook nog eens een nationale hypotheekgarantie. Je moet wat de VVD betreft kijken naar het daadwerkelijk risico in de specifieke delen van portefeuilles van banken. Als de plannen worden uitgevoerd zoals ze tot nu toe in de media zijn geweest, dan zullen hypotheken in Nederland veel duurder worden en/of minder beschikbaar zijn. Dat vindt de VVD onwenselijk, ook al omdat de risico’s in de hypotheekportefeuille beperkt zijn. Tijdens het gesprek met het Bazels Comité heb ik hier aandacht voor gevraagd.

FinTech bedrijven en financiële startups zijn belangrijk voor de toekomst van de (Nederlandse) financiële sector en moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De VVD heeft een actieplan opgesteld om dit voor elkaar te krijgen. Dat actieplan heb ik op donderdag tijdens het algemeen overleg FinTech aangeboden aan minister Dijsselbloem. Deze nieuwe bedrijven kunnen zorgen voor meer concurrentie in de sector en kunnen de financiële wereld opschudden. Technologische ontwikkelingen in deze branche gaan razendsnel, zijn niet meer te stuiten en zullen van grote invloed zijn op de toekomst. Het kan sneller, simpeler, beter en goedkoper. Innovatie is een kans,  financiële startups  kunnen uitdagers van de gevestigde partijen zijn en deze scherp houden”. Nederland moet koploper FinTech worden in Europa door een pro-actieve aanpak om innovatie te versnellen. Mooi de vele positieve reacties op het actieplan, van de sector en de andere politieke partijen. Het actieplan is input voor de brief die Dijsselbloem medio 2016 naar de Tweede Kamer gaat sturen over nieuwe toetreders en nieuwe ontwikkelingen.