Standard & Poor's, vergelijkingswebsites en Terschelling

Standard & Poor’s is één van de rating agencies die een rating geven aan bijvoorbeeld landen voor hun kredietwaardigheid. Tijdens het werkbezoek aan de Verenigde Staten heeft de Kamercommissie ook een werkbezoek gebracht aan Standard & Poor’s in New York. Daar is afgesproken ook in Nederland nog een keer een gesprek te regelen om verder te praten over de specifieke Nederlandse situatie. Enige tijd geleden verlaagde S&P de rating voor Nederland van de hoogte categorie AAA, naar AA+. Onlangs heeft S&P de rating weer naar AAA verhoogd. Dat is dezelfde rating als Duitsland en Luxemburg in Europa, de rest van de landen zit allemaal lager. De rating is van invloed op onder meer de rente die Nederland moet betalen voor de leningen. Tijdens het overleg veel informatie gekregen over hoe ze beoordelen en waarop ze beoordelen.

Daarnaast nog een technische briefing over vergelijkingswebsites door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vergelijkingswebsite worden steeds belangrijker voor consumenten om een keuze te maken, bijvoorbeeld als het gaat om de zorgverzekering of de schadeverzekeringen. Vergelijkingswebsite moeten dan wel objectieve informatie geven en niet bijvoorbeeld een financiële instelling hoger later scoren omdat er mee wordt samengewerkt of omdat de provisie hoger is. De AFM houdt daar toezicht op voor de financiële producten. De AFM constateerde eerder al op basis van een onderzoek in 2014 dat de dienstverlening van de vijf grootste vergelijkingswebsites voor financiële producten over het algemeen in het belang van de klant is, ook al is er nog ruimte voor verbetering. Een vergelijking op deze sites biedt toegevoegde waarde voor de consument en kan helpen in de zoektocht naar een passend financieel product. Maar de markt kent ook nog vele andere vergelijkingssites waar de AFM niet diepgravend naar heeft gekeken. De kwaliteitsverschillen daar zijn groot. Ook zijn er veel ‘advertentiesites’ die de consument misleiden doordat ze geen persoonlijke informatie inwinnen en hem doorsturen naar aanbieders, waarvoor ze een vergoeding ontvangen.

De week wordt afgesloten met een werkbezoek aan Terschelling met mijn VVD-collega’s Betty de Boer (o.a. openbaar vervoer) en Barbara Visser (o.a. water). Het weer was natuurlijk fantastisch voor een bezoek aan de Wadden. Tijdens het werkbezoek gesproken met veel mensen onder andere met een vertegenwoordiger van de Raad van Advies over de veerdienst en de klanttevredenheid op dit moment. Ook het nachtelijk snelvaren kwam aan de orde. De eilanders hebben behoefte om ook naast de veerdiensten, ’s nachts snel naar de wal te kunnen, bijvoorbeeld in spoedeisende gevallen. Dit lijkt nu beperkt te worden. ’s Middags stond in het teken van dynamisch kustbeheer, waterkeringen en waterveiligheid. Al met al een geslaagd werkbezoek samen met de VVD Terschelling in samenwerking met de gemeente, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Direct na werkbezoek nog door naar Sneek voor een netwerkborrel met Jan Huitema (EP-lid VVD) van de VVD Súdwest Fryslân, VVD Littenseradiel en VVD De Fryske Marren.