Mastercard, belastingen, nachtelijk snelvaren, BNR Nieuwspanel en Funding Circle

Ik begin en eindig deze week aan de Zuidas in Amsterdam. Op maandag een werkbezoek aan Mastercard Nederland om te praten over betalingsverkeer in Nederland en de Europese richtlijn payment service directive (PSD 3). En op vrijdag bij de opening van Funding Circle, een marktplaats voor bedrijfsleningen en investeerders. Eigenlijk crowdfunding of crowdlending. Ik heb daar onder meer verteld over het VVD actieplan FinTech en de inzet van de VVD voor crowdfunding.

Deze week werd op dinsdag bekend dat mijn collega Helma Nepperus na de verkiezingen niet terug keert in de Tweede Kamer en daarom draagt ze haar portefeuille belastingen alvast over aan mij. Een mooie nieuwe uitdaging, heel veel zin in. Maar de komende weken wel even aanpoten om in te werken in deze nieuwe portefeuille.

Op woensdag dit keer geen kamerdag, maar in Leeuwarden om te stemmen. Het is de dag van het referendum over het associatieverdrag van Oekraïne

Referendum Associatieverdrag Oekraïne. Moet je nu voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemmen? Allereerst gaat het verdrag voornamelijk over handel en economie, dus banen. Nederland is een land dat het moet hebben van export, en daarom zijn dit soort verdragen belangrijk. Is Oekraïne dan een ideaal land? Nee, dat is het natuurlijk niet. Maar wat ik belangrijk vind is dat de mensen in Oekraïne in overgrote meerderheid dit verdrag zelf graag willen, voor hun toekomst, voor de toekomst van hun land. En daarom heb ik op 6 april voor gestemd. De drempel van 30% voor een geldig referendum wordt nipt gehaald en een grote meerderheid (circa 2/3) is tegen het associatieverdrag. Daarom is de VVD van mening dat het associatieverdrag niet zonder meer geratificeerd kan worden.

Op donderdag is er een debatje waar mijn collega Hayke Veldman een motie indient om de regering met een motie te verzoeken om de aanwijzing van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht te heroverwegen. De aanwijzing heeft tot zorgen geleid bij met name veel agrariërs in het gebied, omdat zij bang zijn dat hun bedrijf beknot gaat worden. En dat terwijl de agrarische sector juist een belangrijke economische sector is in Het Bildt, die zorgt voor veel werkgelegenheid. Eerder heeft de VVD in de Tweede Kamer hierover ook al schriftelijke vragen gesteld, waarna de gemeente en provincie nogmaals rond de tafel zijn gegaan op verzoek van de minister. Maar de zorgen van het bedrijfsleven zijn nog steeds niet weg genomen.

Ikzelf heb die dag ook een debatje over de Wadden (VAO). Uit het werkbezoek Terschelling van vorige week kwam het onderwerp nachtelijk snelvaren aan de orde. Snelvaren op de Waddenzee is tussen zonsondergang en zonsopgang nu verboden. De watertaxidiensten ook als het donker is zijn voor eilandbewoners en bezoekers van groot belang voor de bereikbaarheid, met name ook voor spoedeisende situaties en voor schoolvervoer. Daarom heb ik de regering via een motie gevraagd om hierover in overleg te treden met de betrokken partijen in de regio (Waddengemeenten, watertaxi-bedrijven, etc.) en te komen met een werkbare oplossing. Daarnaast heeft de VVD ook een motie ingediend over de vaargeul Ameland en een motie over onderzoek naar het overdragen van de concessies voor veerdiensten naar de provincies.

Vrijdag een dagje Amsterdam, niet alleen vanwege de opening van Funding Circle, maar ook op vrijdag naar BNR Nieuwspanel. Bij BNR in debat met Jan Paternotte (D66-fractievoorzitter Amsterdam) en Katie Piri (Europarlementariër PvdA) over de Panama Papers, het Oekraïne referendum en het debat over de terreuraanslag in Brussel. Tussen de bedrijven door nog reageren op het ondoordachte plan van de PvdA om het belastingverdrag met Panama op te zeggen naar aanleiding van de Panama Papers. Als je dat namelijk doet, dan kan er geen informatie meer worden uitgewisseld tussen de belastingdienst in Panama en Nederland. En dat heb je nu juist hard nodig om de Panama Papers te onderzoeken.