VVD Ondernemersevent, zeehavens, heel veel belastingen en Panama Papers

De VVD organiseert een aantal keer per jaar een Ondernemersevent. Dit keer over de flexibele arbeidsmarkt. Net als eerdere edities was het weer een nuttig evenement. Tijdens het VVD-ondernemersevent veel input gekregen met betrekking tot Wet Werk en Zekerheid en Wet DBA (opvolger VAR).

Aangezien ik vorige week de portefeuille heb overgenomen, deze week al een aantal debatjes doen over de belastingdienst en de Vpb-vrijstelling zeehavens (Vpb = vennootschapsbelasting), en nog ook nog een over de evaluatie van de bankenbelasting. Per 1 januari 2017 komt de Vpb-vrijstelling voor de Nederlandse havens te vervallen, vanwege druk vanuit de Europese Commissie. De Tweede Kamer heeft destijds uitgesproken dat deze vrijstelling pas zou komen te vervallen als er een Europees gelijk speelveld is. Er is echter nog steeds een ongelijk speelveld voor de havens in Europa en dat is nadelig voor de Nederlandse havens en banen. De VVD zet zich in voor dat gelijke speelveld. VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer heeft zich daar ook altijd voor ingezet. Daarom heb ik namens de VVD een motie ingediend om de concurrentiepositie van de Nederlandse havens te bewaken.

De rest van de week staat ook vooral in het teken van het inwerken in de nieuwe portefeuille, zoals de innovatiebox en de wet aanpassing fiscale eenheid. Bij de portefeuille belastingen horen ook de Panama Papers. En daar is natuurlijk veel over te doen. Begin deze week stellen PvdA, SP en Groenlinks voor om een parlementaire ondervraging of mini-enquête te doen over de Panama Papers. De VVD wil ook dat de Panama Papers grondig worden onderzocht, het is te vroeg om dat door de Tweede Kamer te laten doen. Het grondig onderzoeken gebeurt ook, onder meer door de Belastingdienst. Wat ik absoluut niet wil is het werk van de professionals, zoals FIOD, OM, DNB, FIU of Belastingdienst overnemen of overdoen. Ik wil voorkomen dat we de onderzoeken van specialisten dwarsbomen, door hen voor de voeten te lopen.