VVD Haarlemmermeer, VVD partijcommissie, wet DBA en innovatiebox

Op maandag van start met een leuk politiek café bij de VVD Haarlemmermeer in Hoofddorp over actuele zaken, maar ook veel economie, financiële sector, wet werk en zekerheid, ZZP’ers en natuurlijk Schiphol. Op dinsdag de gebruikelijke afspraken en activiteiten, zoals de fractievergadering en stemmingen. Het was goed nieuws dat VVD-motie over de concurrentiepositie van de zeehavens na het vervallen van de Vpb-vrijstelling is aangenomen. Na de fractievergadering samen met mijn VVD-collega André Bosman bij het aanbieden van het Manifest Gas- en Zoutwinning Fryslân aan de Tweed Kamer. Na de stemmingen met 2x een hoofdelijke stemming snel door om samen met D66-collega Wouter Koolmees een presentatie te geven voor de commissievoorzitter over het instrument van beleidsdoorlichting. Dit instrument biedt sinds enige tijd meer mogelijkheden en meer invloed voor de Tweede Kamer. ’s Avonds bij de VVD-partijcommissie Financiën een nuttige presentatie van betaaldienstverlener Mollie over hun ervaringen met het starten en uitbreiden van het bedrijf (o.a. vergunning,

Op 1 mei a.s. wordt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de ZZP’ers, de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt daardoor. Op dit moment is er veel onzekerheid en onduidelijkheid bij ZZP’ers. De VVD vindt ZZP’ers belangrijk voor de arbeidsmarkt en daarom zal de VVD de nieuwe wet kritisch volgen. Daarom heb ik samen met mijn VVD-collega Erik Ziengs schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over een aantal signalen in de media (bijna 9 op de 10 zelfstandigen verwachten dat het moeilijker wordt om nieuwe opdrachten binnen te halen) en tijdens het VVD Ondernemersevent

Op donderdag een Algemeen Overleg over de evaluatie van de innnovatiebox. De VVD wil innovatie stimuleren. Dat is goed voor de concurrentiekracht van Nederland en voor banen! In de innovatiebox wordt dit gekoppeld aan een beter vestigingsklimaat. De VVD wil daarom de innovatiebox in stand houden! Voor innovatie, voor een goed vestigingsklimaat, maar vooral voor meer banen! De VVD heeft daarnaast een voorstel om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het MKB. De innovatiebox zou uitgebreid kunnen worden met contract-onderzoek. Het MKB verricht veel contractonderzoek, maar dat kwalificeert niet voor de innovatiebox, terwijl het wel gaat om innovatieve activiteiten.

Aansluitend samen met CDA-collega Van Helvert een gesprek met verzekeraars over hun sector en de relatie met de politiek. Altijd leuk om te doen En ’s avonds nog het periodiek overleg tussen de Kamercommissie Financiën en de Algemene Rekenkamer. Al met al weer een lekker afwisselende week.