ING, Koningsdag, surcharging en FinTech-ambassadeur

Weer een aparte, gebroken week, want op woensdag is het Koningsdag en dan vergadert de Tweede Kamer niet. En dus veel extra uren in de auto heen en weer Leeuwarden – Den Haag, ook al omdat er op dinsdag veel files staan. Maar de week begint met een werkbezoek aan ING. Tijdens het werkbezoek onder meer gesproken over de grote hoeveelheid regelgeving, stapeling van maatregelen (bankenbelasting, resolutiefonds, ex-ante DGS, etc.), maar ook over de gevolgen van de lage rente als gevolg van het ECB-beleid. De rest van de week nog een aantal reguliere afspraken, zoals de procedurevergadering Financiën. Tijdens de procedurevergadering wordt er 1x per 2 weken besproken wat er met stukken moet gebeuren, of ze bijvoorbeeld worden geagendeerd.

Op donderdag is het debat over de initiatiefwet Verbod toeslag gebruik betaalmiddelen van Roland van Vliet. De VVD vindt het belangrijk dat consumenten niet onnodig teveel betalen voor betaalmiddelen. De kosten moeten redelijk, transparant en inzichtelijk zijn. De VVD is tegenstander van het in rekening brengen van extra kosten voor een specifiek betaalmiddel bovenop de werkelijke kosten. Dit is in de wet ook al zo geregeld. De VVD is altijd voorstander van meerdere keuzemogelijkheden qua betaalmethoden voor de consument. De VVD vreest dat niet alleen de keuzemogelijkheden straks worden beperkt voor de consument, maar dat er ook hogere kosten zullen zijn voor de consument door een verschuiving naar duurdere betaalmiddelen. En er heeft geen overleg plaats gevonden met ondernemers, terwijl er voor ondernemers ook een werkbare situatie moet ontstaan. Daarom is dit wetsvoorstel al met al te kort door de bocht.

Onlangs is Willem Vermeend aangesteld als FinTech-ambassadeur (special envoy FinTech). Vermeend moet als speciale afgezant de schakel vormen tussen de FinTech-sector, de overheid, het bedrijfsleven en de toezichthouders. Hij gaat proberen problemen voor technologische bedrijven in de financiële sector op te lossen en gaat Nederland op de kaart zetten als centrum van financiële vernieuwing. Ik heb eerder een Actieplan FinTech gepresenteerd en aangeboden aan minister Dijsselbloem. Dus alle reden voor een gesprek met Vermeend deze week. Ik hoop echt dat hij een aantal zaken verder kan brengen, zodat Nederland koploper kan worden in Europa op het gebied van FinTech.

Op vrijdag is het meireces. Een mooie gelegenheid om me verder in te werken in de nieuwe portefeuille belastingen. Maar na het meireces staat echter ook een behoorlijk aantal inbrengen voor wetten en schriftelijk overleggen gepland. Dus ook de tijd om dat voor te bereiden.