UBO-register, verantwoordingsdag, belastingontwijking, Omrop Fryslân en VVD-congres

Op dinsdag is er een VSO (verslag schriftelijk overleg), dat is de plenaire afronding van een schriftelijk overleg, waar moties ingediend kunnen worden. Het schriftelijk overleg ging over het de brief met de contouren van het UBO-register. Criminelen en terroristen kunnen hun identiteit verbergen achter vennootschappen en andere juridische entiteiten. Daardoor wordt het opsporen van criminelen en het voorkomen van het witwassen van geld  belemmerd. In de 4e Europese anti-witwasrichtlijn is daarom afgesproken dat alle EU-lidstaten medio 2017 een centraal UBO-register (ultimate beneficial owner)moeten hebben. De richtlijn biedt zowel de mogelijkheid van een openbaar register, als de mogelijkheid van toegang voor in ieder geval 3 categorieën gebruikers. Beide zijn volgens de minister geschikt om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De minister kiest voor een openbaar register. De VVD kiest voor de andere optie. Want (familie-)bedrijven vrezen bij een openbaar UBO-register voor hun privacy en persoonlijke veiligheid. En dat weegt in dit geval zwaarder, omdat beide varianten geschikt zijn om het probleem op te lossen. Volgende week dinsdag wordt over de moties gestemd.

Woensdag is het de derde woensdag in mei, en dat is verantwoordingsdag. Ook wel woensdag gehaktdag genoemd, omdat het Kabinet dan verantwoording aflegt over de financiën van het voorgaande jaar en over het gevoerde beleid. De dag begint met een verantwoordingsontbijt in de Tweede Kamer. Aansluitend worden de jaarstukken van het Rijk aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister van Financiën. De president van de Algemene Rekenkamer biedt de rekenkameronderzoeken aan. Over de stukken wordt volgende week het verantwoordingsdebat gehouden, dus de rest van de week staat in het kader van de voorbereiding van dat debat. Zo is er onder meer een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over de jaarstukken 2015. Wordt volgende week vervolgd!

De VVD wil dat belastingontduiking, fraude, witwassen, terrorismefinanciering keihard wordt aangepakt worden, ook misbruik van belastingontwijking moet worden aangepakt. Er ligt een Europees pakket met maatregelen die belastingontwijking tegen moet gaan. Misbruik van belastingontwijking kan je alleen aanpakken met internationale maatregelen. Anders schiet je jezelf in de voet. Dan schaadt dit het (fiscale) vestigingsklimaat en dat kost gewoon banen. Linkse partijen huilen dan weer krokodillentranen bij het vertrek van een bedrijf en banen. De VVD vindt het daarom cruciaal dat de extra opbrengsten van de voorgestelde weer worden teruggesluisd naar het bedrijfsleven, omdat het anders een ordinaire belastingverhoging is. Dat is slecht voor het vestigingsklimaat en dus slecht voor banen in Nederland. Hierover is eerder ook een VVD-motie aangenomen. Goed dat in brief van het Kabinet staat dat men de opbrengst gericht wil terugsluizen, zodat de belastingen voor bedrijven in NL per saldo niet omhoog gaan! De VVD vindt dat dit moet door een lager Vpb-tarief. Dezelfde dat was er ook nog een plenaire afronding van het debat waar moties ingediend konden worden, omdat de bewindspersonen volgende week verder onderhandelen, moest daar diezelfde ook nog over worden gestemd.

Op vrijdag voorafgaand aan het VVD-congres in Leeuwarden een nuttig en constructief werkbezoek met VVD-collega Ton Elias aan Omrop Fryslân. Daarna snel door naar het VVD-congres dat dit keer in Leeuwarden plaats vindt met onder meer speeches van Mark Rutte en Halbe Zijlstra. Leuk zo’n thuiswedstrijd. Ik moet zelf ook nog aan de bak bij de verantwoording van de fractie met de beantwoording van een tweetal vragen van leden. Op zaterdag staat de “bakkie doen”- bus van de VVD ook nog in het centrum van Leeuwarden. Een leuk initiatief om laagdrempelig in gesprek te gaan over wat er moet gebeuren in Nederland. Daar tussen de bedrijven door natuurlijk ook nog langs geweest. Het was er lekker druk en er waren ook goede gesprekken onder het genot van een kopje koffie. Het was al met al een zeer geslaagd en goed georganiseerd VVD-congres in Leeuwarden met mooie promotie van “it Fryske hynder”. Hopelijk krijgt het snel een vervolg J