Noord-Nederland, technische briefings, verantwoordingsdebat en “it had noait mutten”

Noord-Nederland was dinsdag ruim vertegenwoordigd in Den Haag met 2 bijeenkomsten in Nieuwspoort, allereerst de culturele lunch Noord-Nederland, waarbij onder andere werd gepleit voor enkele Noordelijke instellingen die niet een subsidie hebben gekregen vanuit het BIS (landelijke culturele basisinfrastructuur), onder andere Noorderlicht. ‘s Avonds was er een walking dinner in het kader van Energie(k) Noord-Nederland met veel overheden, bedrijven en instellingen die actief zijn op het terrein van energie.

Technische briefings zijn goede mogelijkheden om meer informatie over onderwerpen te krijgen en vragen te stellen als Kamerlid. Deze week waren er maar liefst drie technische briefing. Allereerst van de Nationale Ombudsman over zijn rapport over het verdwijnen van de blauwe envelop bij de Belastingdienst, Ten tweede een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek van de Belastingdienst. Ten derde een technische briefing van de Europese Rekenkamer over het rapport over intercommunautaire BTW-fraude in Europa. Eigenlijk alle drie zeer nuttig.

De rest van de week vooral druk bezig met de voorbereiding van het verantwoordingsdebat dat op donderdag plaats vindt met minister-president Rutte en minister Dijsselbloem (Financiën). Het gaat over de verantwoording van de besteding van alle rijksmiddelen in 2015. Het hoort bij mijn portefeuille rijksuitgaven. In 2015 zet het economisch herstel in Nederland door. Onze economie is weer zo goed als gezond en komt op stoom. Dat was het doel van dit Kabinet en van de VVD, maar het is niet zonder slag of stoot gegaan. De crisis heeft geleid tot onzekerheid over huis en baan bij veel Nederlanders. We hebben altijd gezegd dat Nederland er sterker uit moet komen. De VVD is erg tevreden en trots dat onze economie weer opveert en dat cijfers uitwijzen dat de zon weer begint te schijnen. Ondernemers breiden uit. Mensen durven weer een huis te kopen. De werkloosheid blijft hoog maar daalde wel van 660.000 naar 614.000. Nederland kende nog nooit zoveel banen, meer dan 10 miljoen. In 2015 zijn er zelfs 100.000 banen bij gekomen.  We hebben een stevig fundament gelegd. Een fundament om op verder te gaan, voor de komende generaties. De VVD is er altijd scherp op dat de overheid het belastinggeld goed besteedt. Dat is immers opgebracht door de ondernemers en werknemers die ons land er weer bovenop hebben gebracht. Er zijn helaas ook problemen geconstateerd door de Algemene Rekenkamer, vooral bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Defensie en de Belastingdienst. Er is daarom zeker nog werk aan de winkel. Wij beseffen dat we niet van de vloer direct op de zolder kunnen springen. Het kabinet moet aan de slag om deze knelpunten goed op te lossen.

De rest van de week nog diverse afspraken, onder andere met een FinTech-ondernemer die het punt aankaart van de onzekerheid over de regelgeving in de financiële sector en daarom twijfelt of men in Nederland gaat beginnen, of een ander Europees land. Op vrijdag nog een werkbezoek met de vaste Kamercommissie Financiën aan De Nederlandsche Bank in Amsterdam om bijgepraat te worden over actuele dossiers. En op vrijdagavond nog één van de pitches gehouden bij de architectuurbijeenkomst Attiek in Leeuwarden over “it had noait mutten”. Gebouwen die eigenlijk nooit gebouwd hadden mogen worden in Leeuwarden. Mijn keuze, na lang twijfelen want er was wel erg veel keuze in de binnenstad, de Gouverneurspassage.