Skûtsjes, FATCA, belastingdienst, BTW, KNM en Holland Casino

Op maandag heeft de VVD in de Tweede Kamer opheldering gevraagd oer de status van de skûtsjes. Naar aanleiding van een bericht in de Skûtsjekrant 2016 bleek problematiek en onduidelijkheid onder eigenaars te ontstaan door de nieuwe Binnenvaartwet. Daarom hebben Betty de Boer, Pieter Duisenberg en ik samen vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, worden de dupe van nieuwe zogenaamde FATCA-regels. Zij hebben zich nooit gerealiseerd dat ze jaarlijks belastingaangifte moesten doen in Amerika, en ze worden ineens geconfronteerd met de Amerikaanse fiscus, die belastingen kan opleggen voor zaken waarover de Nederlandse belastingdienst ook belasting heft. De VVD wil ook altijd voorkomen dat er dubbel belasting wordt betaald. De VVD wil dat er voortvarend wordt gezocht naar een oplossing voor de ongewenste gevolgen van FATCA. De VVD gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën om dit te doen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst.

Tijdens het algemeen overleg belastingdienst heb ik nog een aantal andere onderwerpen aan de orde gesteld. Uiteindelijk doel is dat het makkelijker, sneller en goedkoper wordt bij de Belastingdienst. Digitalisering kan daarbij helpen, maar mensen die echt niet digitaal post kunnen ontvangen van de Belastingdienst moeten een alternatief hebben. Mensen in het buitenland moeten op meer plekken een DigiD-code kunnen aanvragen, anders moeten ze op papier aangifte blijven doen, terwijl het makkelijker kan. Ook bij de Belastingtelefoon moeten er verbeteringen komen, net als bij de digitale aangifte voor de inkomstenbelasting.

In het algemeen overleg BTW week heb ik aangegeven dat de VVD in principe voorstander van vereenvoudiging en modernisering van het BTW-systeem is, maar dit is wel sterk afhankelijk van het draagvlak bij het bedrijfsleven en de uitwerking in de praktijk. De VVD staat dus open voor vereenvoudiging van het stelsel, zoals het wegnemen van onredelijke verschillen tussen het hoge en lage BTW-tarief voor vergelijkbare producten, zoals konijnen- en caviavoer. De VVD is daarom ook voorstander van het voorstel om de BTW voor digitale en gewone boeken en kranten gelijk te trekken. Digitaal zit nu inhet hoge tarief (21%) en de andere in het lage tarief (6%). Dat is slecht uit te leggen.

Het laatste algemeen overleg van de drie van deze week ging over de verkoop van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) en Holland Casino. Bij een werkbezoek aan KNM enige tijd geleden kon ik duidelijk de liefde voor het vak en het vakmanschap bij Koninklijke Nederlandse Munt zien. Juist daarom is het voor de toekomst van het bedrijf goed dat ze de ruimte krijgen zonder de staat als aandeelhouder. De KNM heeft de afgelopen tijd financiële problemen gehad, o.a. door een mislukte order in Chili, daarom is versneld gekeken naar diverse toekomstvarianten. Duidelijk is dat KNM juist ruimte nodig heeft voor schaalvergroting en/of diversificatie van de activiteiten. De publieke belangen kunnen ook goed geborgd worden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Papiergeld wordt nu ook gewoon privaat geproduceerd onder van DNB. Daarom is de VVD voor verkoop.

Als het gaat om Holland Casino, het exploiteren van een gokbedrijf geen overheidstaak. Daarom is de VVD voorstander van de verkoop van Holland Casino. Goed dat het Kabinet daartoe nu stappen zet. Dit moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Daarom wordt een aantal zaken in wet- en regelgeving geborgd, bijvoorbeeld dat de casino’s allemaal een goed beleid moeten hebben om gokverslaving tegen te gaan en een maximum aantal vergunningen en een regionale spreiding met in iedere regio minimaal 10 aanbieders. Eén van de belangrijkste lessen uit het verleden bij privatiseringen is dat er voldoende concurrentie moet zijn dan wel ontstaan. Daarom heeft de VVD nog een aantal vragen over de concurrentie en mededinging.

Deze week ook samen met mijn collega’s Karin Straus en Perjan Moors schriftelijke vragen gesteld over geldles in het VMBO-onderwijs, want financiële educatie is belangrijk om later ook goed om te kunnen gaan met geld en financiële producten, en aan het eind van de week opnieuw ook schriftelijke vragen met mijn collega Barbara Visser over de aanblijvende storingen bij de bruggen in de Afsluitdijk. Al met al een lekker drukke week.