De Skâns, FIU-NL, mondeling vragenuurtje, Rjucht en Sljucht, FinTech, open luchtmachtdagen

Maandagochtend eerst bezoek gebracht aan het melkveebedrijf VOF De Skâns van de familie Dijkstra in Aldeboarn. Samen met Helma Lodders (Tweede Kamer VVD), Nynke Koopmans (statenlid VVD Fryslân), Lieuwe Tamminga (VVD Wetterskip) en Zwany van Brussel (raadslid VVD Heerenveen) geïnformeerd over kansen en ontwikkelingen in dit gebied. VOF de Skâns is bezig met omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering en zal per 1 september 2016 biologische melk gaan leveren. Aanleiding voor het werkbezoek is het pilotplan van Dijkstra genaamd “Autonome polder Aldeboarn”. Deze pilot behelst onder andere het verhogen van de waterkwaliteit binnen een natuurlijk begrensde polder door het waterbeheer in eigen hand te nemen en op doelen te monitoren.

Daarna door naar Zoetermeer voor een werkbezoek aan FIU Nederland. De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten. Met haar financial intelligence levert de FIU-Nederland op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Een internationale benadering en een goede ketensamenwerking met nationale partners is hierbij van groot belang.

Op dinsdag in het mondeling vragenuurtje met een vraag over een kortere en simpelere hypotheekprocedure. Huizenkopers lijken in de problemen te komen omdat zij door trage geldverstrekkers hun hypotheek niet op tijd rond krijgen. Dat meldt de NOG zondag die stelt dat banken de grote stroom klanten niet aankunnen. De huizenmarkt trekt de laatste tijd gelukkig aan. Mensen durven weer een huis te kopen. Maar dan willen mensen natuurlijk wel duidelijkheid over of ze een hypotheek kunnen krijgen. Zeker in het geval van ZZP'ers kost dit veel tijd en moeite. Banken gaan uiteraard zelf over de inzet van personeel. Maar het zou goed zijn dat zij alles op alles zetten om tijdig aan de vraag te voldoen. Reclame maken over het verstrekken van een hypotheek in een week is niet genoeg. Afgelopen maart heeft de VVD daarom al een motie ingediend om te kijken hoe het doorlooptraject van hypotheken kan worden ingekort en kan worden vereenvoudigd. De VVD kreeg toen al veel klachten van mensen over alle pakken papier die tegenwoordig voor een hypotheekaanvraag ingeleverd moet worden, en dat de doorlooptijd van de aanvraag lang is.

De rest van de week nog een veelheid aan afspraken. Ik ben als nieuwe portefeuillehouder belastingen voor het eerst aanwezig bij het VVD thematisch netwerk belastingen (de voormalige partijcommissie). Op woensdagochtend een rondetafelgesprek over de herziening Corporate Governance Code. Op woensdagavond met enkele Kamerleden met een band met Fryslân bij de bijeenkomst Rjucht en Sljucht van de Fryske krite in Den Haag in de Tweede Kamer onder meer voor de opening van hun nieuwe website.

En op donderdag sloeg ik toch wel met een glimlach Het Financieele Dagblad open. De toezichthouders DNB en AFM gaan ruimte geven aan financiële innovatie en FinTech, zoals in maart jl. voorgesteld in het VVD Actieplan FinTech en dat ik toen heb aangeboden aan minister Dijsselbloem. Later die dag volgt ook nog de brief van Dijsselbloem over nieuwe toetreders. Het is altijd leuk om te zien dat je concreet resultaat bereikt met inzet en veel werk voor een bepaald onderwerp. Op diezelfde dag toevallig ook bij de ECP bijeenkomst in Dudok met een speech over FinTech, financiële innovatie, meer concurrentie, meer diversiteit, meer nieuwe toetreders en mijn FinTech Actieplan. Ook de special envoy (ambassadeur) FinTech Willem Vermeend is natuurlijk present.

Op vrijdag gaat ook nog eens verzekeraar ASR naar de beurs. Weer een stap in het afstoten van financiële instellingen door overheid (na ABN AMRO, Vivat/Reaal, Propertize). Een goede zaak want een verzekeraar zoals ASR is geen overheidstaak. In de loop van de vrijdagochtend naar de open luchtmachtdagen in Leeuwarden. Ondanks de crash van een Zwitsers vliegtuig de dag ervoor, waarbij de piloot gelukkig slechts licht gewond raakt en er verder alleen maar fysieke schade is, gaan de open luchtmachtdagen op vrijdag en zaterdag toch door. Naast is een indrukwekkende ceremonie van de overdracht van het commando luchtmacht, volgt er een spectaculaire airshow met F16’s, F35’s, Frecce Tricolore, Red Arrows en veel meer. Met zo’n 280.000 bezoekers is het een groot succes, mede dankzij de aanwezigheid van de eerste 2 F35’s in Nederland.