Dag van de Kredietunie, FATCA, surcharging, hypotheek starters

Op maandag van start met de Dag van de Kredietunie in Bunnik om mee te doen aan een paneldiscussie. Kredietunies zijn voor en door ondernemers, ofwel ondernemers pakken hun eigen verantwoordelijkheid. Dit soort financieringsvormen moet zich daarom verder kunnen ontwikkelen. Belangrijk pluspunt is de begeleiding en coaching van ondernemers. De bekendheid van kredietunies moet nog wel verder worden vergroot, dat kan bijvoorbeeld door het vergrote van de kennis van intermediairs en adviseurs. Een leuke discussie met veel interesse voor kredietunies.

Na een kort debatje over BTW, volgt het plenaire debat over het FATCA-verdrag Curaçao - Verenigde Staten. Eerder heeft Nederland al een vergelijkbaar verdrag afgesloten. Maar deze wetgeving in combinatie met de Amerikaanse fiscale wetgeving zorgt ervoor dat zogenaamde "accidental Americans" die ook een Amerikaans paspoort hebben, een probleem hebben. De VVD wil dat er voortvarend wordt gezocht naar een oplossing. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, worden de dupe. CDA, VVD en D66 hebben daarom een motie ingediend. Na het debat snel door het concert van Bruce Springsteen “born in the usa”op het Malieveld in Den Haag. Op de AOW-leeftijd treedt hij maar liefst 3,5 uur achtereen op.

Op woensdag is de voortzetting van het debat over het verbod op een toeslag op betaalkaarten (surcharging). De eerste termijn van de Tweede Kamer is geweest en gaat nu door met de beantwoording van de initiatiefnemer en de tweede termijn van de Kamer. Eén van de problemen uit het voorstel is inmiddels gewijzigd, de niet gereguleerde en dure kaarten vallen niet meer onder het verbod. Maar er heeft nog steeds geen overleg plaats gevonden met ondernemers, terwijl er voor ondernemers ook een werkbare situatie moet ontstaan. Het is geen integraal voorstel, en daarom is het wetsvoorstel al met al nog steeds kort door de bocht.

Op donderdag een reactie gegeven op BNR Nieuwsradio op het bericht dat veel starters onterecht geen hypotheek krijgen. Banken moeten en kunnen meer maatwerk leveren. Er moet meer gekeken worden naar de toekomst en het perspectief. Ook ZZP'ers en mensen zonder vast arbeidscontract kunnen moeilijker een hypotheek, en daar wordt steeds vaker gewerkt met een perspectiefverklaring. Ook de LTV (waarde van de woning ten opzichte van de lening) is soms een probleem. Enkele partijen willen deze verder verlagen dan 100%. De VVD is daar tegenstander van, omdat starters dan helemaal moeilijk een hypotheek kunnen krijgen in de toekomst.

De rest van de week een grote veelheid aan afspraken, over de innovatiebox, over blockchain en met accountants (PWC). Tussendoor ook nog bezig met zaken in de regio, onder meer vragen over Westgat dat belangrijk is voor de bereikbaarheid van Lauwersoog en vragen over de prijzen en inspraak bij de veerdienst Terschelling/Vlieland. Samen met VVD-collega André Bosman ook nog vragen gesteld over het financieel toezicht op de Antillen.