Shell, wettelijke controles jaarrekening, belastingontwijking, Afsluitdijk en Kornwerderzand

Deze week van start met een werkbezoek bij de Koninklijke Shell in Den Haag met VVD-collega’s André Bosman, Remco Dijkstra en Mark Harbers, onder meer gesproken over het Nederlandse investeringsklimaat en in relatie daartoe de fiscaliteit. In ieder geval voldoende aanleiding om daar nog een keer verder over te praten. Daarna snel door naar de Tweede Kamer voor een wetgevingsoverleg (WGO) wettelijke controles jaarrekening. Jammer dat er maar drie partijen aanwezig zijn (VVD, PvdA en D66), want wetgeving is uiteindelijk wel een van de kerntaken van de Tweede Kamer. Maar terug naar de inhoud, de wettelijke controles van jaarrekeningen. Bij de scheiding van controle en advies van accountants blijft de Nederlandse regelgeving verschillen van de EU-regelgeving. De EU werkt met een “zwarte lijst” en NL werkt met een “witte lijst”, dat in feite een vrij eenvoudig systeem is. In principe maakt het de VVD nog niet eens zoveel uit welke vorm wordt gekozen. De VVD heeft wel problemen met het feit dat beide niet gelijk zijn. Dit leidt namelijk tot een ongelooflijk ingewikkelde afweging bij kantoren die internationaal opereren voor internationale controleklanten, met stroomschema’s om het te kunnen bepalen. Uitgangspunt van de implementatie van de richtlijn was om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden! Het probleem zit echter niet alleen in de zwarte en witte lijst, maar ook in alle opties die er mogelijk zijn in de EU-regelgeving, waardoor er een wirwar aan regels ontstaat. Dat moet je natuurlijk in de toekomst voorkomen. Daarnaast krijgt de toezichthouder AFM de nieuwe, zware bevoegdheid om de externe accountant te ontslaan. Dat gaat heel ver! Voor de VVD te ver. Het is ook nog maar de vraag of dit in lijn met de richtlijn is, want daarin staat dat dit door de rechter moet gebeuren: “de bevoegde autoriteiten kunnen bij een nationale rechtbank een procedure inleiden voor ontslag”. Daarom dient de VVD een amendement in.

Op dinsdag de reguliere zaken, zoals de fractie en stemmingen. Daarna eerst het VAO belastingdienst, waar ik nogmaals de aandacht heb gevraagd voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst als gevolg van de grote uitstroom van mensen door de vertrekregeling. Daarna het plenaire debat over de belastingontwijking. De VVD vindt dat belastingontduiking, belastingfraude, witwassen, maar ook terrorismefinanciering hard moet worden aangepakt. De aanpak van misbruik van belastingontwijking moet je internationaal aanpakken. Daarbij moet je wel oog houden voor het Nederlandse investeringsklimaat, onze Nederlandse bedrijven en banen. Daarom was de VVD kritisch over de koppen die in Europa op internationale regels zijn gezet. Dat geldt met name voor de switch-overbepaling, die er gelukkig is uitgegaan. Daarmee is de Nederlandse deelnemingsvrijstelling behouden gebleven. Daarnaast heeft de VVD bij het pakket aangegeven dat er een terugsluis moet plaatsvinden van de eventuele opbrengsten naar een lager tarief voor de vennootschapsbelasting, zodat het niet een ordinaire lastenverzwaring is voor het bedrijfsleven. Afgelopen zaterdag stond in de Telegraaf dat bedrijven die Nederlandse criminelen helpen misdaadgeld wit te wassen via belastingparadijzen daar vaak mee weg komen. Het afpakken van illegaal verkregen vermogen door Justitie is natuurlijk prima. Maar het kan niet zo zijn dat degenen die willens en wetens helpen bij illegale activiteiten of dit faciliteren zonder straf daarmee weg komen. Zijn er voldoende mogelijkheden in de wet om ook die groep aan te pakken en te bestraffen? Welke mogelijkheden zijn er? Of ontbreken de mogelijkheden om dat relatief eenvoudig te kunnen doen? Waarom pakt het Openbaar Ministerie die partijen niet ook aan? Het kan wat de VVD betreft in ieder geval niet zo zijn dat dit soort witteboordencriminelen simpel weg komen met een boete of helemaal geen straf, en een gevangenisstraf ontlopen. Daarover heeft de VVD ook nog een motie ingediend samen met PvdA.

Op woensdag is het debat over de Fyra, waar ik ook bij aanwezig ben, vanuit de portefeuille staatsdeelnemingen (NS is een staatsdeelneming). Het wordt uiteindelijk niet een heel spannend debat. De rest van de week nog een grote variëteit aan afspraken met Eneco, Deltalinqs, VNO/NCW over innovatie, Familiebedrijven Nederland over UBO-register en fiscaliteit, Deltalinqs, VNO/NCW over de CV-branche en Euronext. Op donderdag is er nog het voor regio’s altijd belangrijke algemeen overleg MIRT over infrastructuur. Voor Fryslân komen daar onder meer de storingen bij de bruggen in de Afsluitdijk aan de orde. De dag ervoor was er net weer een storing die uren duurde en waar zelfs flesjes water uitgedeeld moesten worden voor de in de file staande auto’s vanwege de warmte. De minister gaat op verzoek van de VVD op korte termijn kijken wat er nog meer nodig is ter verbetering bruggen Afsluitdijk en oplossing voor de storingen.Daarnaast kwam natuurlijk ook de bredere sluis Kornwerderzand aan de orde. Een regionaal project dat goed is voor de economie en voor banen. De VVD pleit bij monde van mijn VVD-collega Barbara Visser in dat kader voor de meekoppelkansen uit budget Deltafonds. Dit biedt een kans voor een financiele bijdrage en moet verbreding sluizen Kornwerderzand dichterbij brengen. Mijn VVD-collega Betty de Boer verzocht de minister ook nog een oplossing te zoeken voor de problemen van het Westgat, waardoor de haven van Lauwersoog slecht bereikbaar wordt.