Marktmisbruik, Kornwerderzand, oneerlijke handelspraktijken en 5x stemmingen

De laatste week voor het zomerreces, en die is altijd hectisch. Op maandag dit keer een wetgevingsoverleg, de implementatiewet verordening en richtlijn martkmisbruik. De VVD gelooft in marktwerking. En juist daarom is de VVD voorstander van het hard kunnen aanpakken van marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Een belegger wil niet geld verliezen omdat hij een beslissing neemt op basis van onvolledige of niet correcte informatie. Er moet vertrouwen van het publiek zijn in de (financiële) markten is werken de financiële markten niet goed en dit kan de economie schaden. Het is daarom goed dat er hoge boetes kunnen worden uitgedeeld, ook omzetgerelateerde boetes, en daarnaast ook gevangenisstraffen (tot 6 jaar). Te vaak komt men weg met een boete in plaats van een gevangenisstraf. De VVD is daarom voorstander van de

Naast veel interne afspraken, vanuit de Duitse Contactgroep ga ik op dinsdag met een delegatie naar het afscheid van de Duitse ambassadeur in Nederland, Franz Josef Kremp. Hij verlaat na 3 jaar Den Haag en ruilt dat in voor Bagdad/Irak. Kremp was een ambassadeur die altijd goed contact onderhield met de Kamerleden.

Op donderdag is natuurlijk de traditionele Binnenhof Barbecue, maar ook heel veel VAO’s, korte debatjes als afronding van een algemeen overleg. Deze week ook het VAO MIRT over alle infrastructuurprojecten. De VVD wil dat gekeken wordt of binnen het Deltafonds een landelijke bijdrage geleverd kan worden aan het sluizen bij Kornwerderzand. De verruiming van de sluizen kan positieve gevolgen hebben voor de regionale economie en de maritieme sector. Niet alleen projectn op het terrein van natuur en milieu moeten geld kunnen krijgen uit het Deltafonds, maar ook economische projecten. Daarom heb ik samen met VVD-collega Barbara Visser een motie ingediend. De motie brengt de realisatie van het project weer een stap dichterbij. Het is een mooi regionaal project dat goed is voor de economie en voor banen. Deze week echter na storingen in de bruggen Afsluitdijk, ook storingen in de bruggen A6, Skarster Rien, dus daarover ook vragen gesteld samen met Barbara Visser (woordvoerder infrastructuur).

Mijn collega André Bosman dient ook nog een motie in over de Wadden bij de mijnbouwwet. De Waddeneilanden en de Waddenzee vormen samen een bijzonder uniek natuurgebied. Daar moet dus zorgvuldig mee omgegaan worden. De VVD vindt daarom dat het kabinet daarmee rekening moet houden in de zogenaamde structuurvisie ondergrond. Binnenkort wordt namelijk de structuurvisie ondergrond van het Rijk naar de Tweede Kamer gestuurd. De structuurvisie ondergrond regelt alle activiteiten die in de bodem en ondergrond plaats vinden, onder meer de gaswinning. Gelet op alle commotie in de afgelopen tijd, is het daarom belangrijk dat in de structuurvisie rekening wordt gehouden met de Waddeneilanden.

Tijdens mijn eigen VAO marktwerking en mededinging heb ik samen met andere partijen een motie ingediend over oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke handelspraktijken, waar partijen marktmacht misbruiken en bijvoorbeeld eenzijdig contracten open breken, zijn niet goed voor de marktwerking en moeten als ze zich voordoen ook aangepakt (kunnen) worden. Naar aanleiding van een eerdere pilot hiervoor zijn geen officiële klachten ingediend. Onzeker is of mensen klachten wel durfden te melden bij de stuurgroepen. De VVD wil daarom nu nog geen onafhankelijke instantie op te richten voor klachtenafhandeling van oneerlijke handelspraktijken. De VVD is wel voor een proef van een jaar voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt, zodat een verdere analyse kan worden gemaakt van het probleem.

De week wordt natuurlijk afgesloten met stemmingen. We beginnen rond 1 uur en de stemmingen duren tot ongeveer half 3. Het is niet de eerste keer dat we deze week stemmen. In totaal was het 5x deze week. Allereerst op dinsdag de reguliere stemmingen. Op woensdag over een motie van wantrouwen, op woensdag nog een keer voor een Europese raad en op donderdag 2x om alle zaken voor het zomerreces zoveel mogelijk af te handelen. En dan is het zomerreces. Tijd voor vakantie, familie en vrienden en werkbezoeken. Voor mijn vakantie in ieder geval nog werkbezoeken SpiritsNL bij Nolet Distillery in Schiedam, PI Ter Apel en een 2-daags werkbezoek aan Texel. Verder nog naar de opening van de nieuwe kade in Lauwersoog en een masterclass gemeenteraad.