Einde zomerreces, Wet Fiscale Eenheid, Commissie Ottow en FinTech

Het reces van de Tweede Kamer is ten einde. Het was tijd voor vakantie en voor vrienden en familie. Maar daarnaast ook voor werkbezoeken zoals aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), SpiritsNL en Distilleerderij Nolet, Niemeyer, Sligro, EY belastingadvies en Recron. En ook werkbezoeken en activiteiten in de eigen regio kunnen niet ontbreken, zoals werkbezoek PI Ter Apel, opening nieuwe kade Lauwersoog, masterclass positie gemeenteraad (Leeuwarden via ProDemos), bezoek berging vliegtuigwrak WO II in IJsselmeer en de VVD-koffietruck Bakkie doen? tijdens Leip! (studentenintroductie). En de Waddeneilanden kunnen natuurlijk niet ontbreken, werkbezoeken aan Texel en Terschelling.

Maar nu weer aan de slag in de Tweede Kamer. Op dinsdag neemt VVD-collega Anne-Wil Lucas afscheid, ze had al aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn, maar vertrekt nu al naar StartupDelta voor een mooie, nieuwe klus. En op de eerste kamerdag ’s avonds het debat over de Fiscale Eenheid. Het behoud van de fiscale eenheid is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook voor ons MKB dat daar gebruik van maakt. 97% van alle gevoegde dochters behoren tot het MKB segment van de Belastingdienst! Bedrijven kunnen daardoor één belastingaangifte doen. Dat zorgt voor lagere administratieve lasten voor het bedrijfsleven. En daar is de VVD zoals bekend altijd voor. Het zorgt daarnaast ook nog eens voor lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Én concernvorming wordt zo niet in de weg gestaan, omdat de fiscale behandeling dan opeens anders zou worden. In algemene zin is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid daarmee ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook dat is positief, want dat is goed voor onze economie en uiteindelijk zorgt dat voor meer werk en bedrijven.  Bij heel veel discussies komt het punt van het vestigingsklimaat en werk bij de VVD naar voren. Bijvoorbeeld bij de reactie van de VVD op de brief van bedrijven uit Silicon Valley over het fiscaal vestigingsklimaat vorige week en ook bij de reactie op de gratuite opinie van Dijsselbloem over de beloningen en bonussen in het bedrijfsleven deze week.

De rest van de week weer een bonte reeks afspraken, zoals het bezoek van het bestuur van de VVD regio Noord en een gesprek met de Commissie Ottow. Deze externe commissie gaat bekijken of de toets voor bestuurders en commissarissen bij financiële instellingen adequaat functioneert en bijdraagt aan de toezichtstaak van DNB en AFM. De betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsingen in financiële sector zijn een machtig instrument. De toezichthouders DNB en AFM hebben enerzijds de pet op van toezichthouder en anderzijds die van toetser. Tegen besluiten staat de mogelijkheid van bezwaar open. Maar deze bezwaarfase is een intern traject en wordt eigenlijk ervaren als een kansloze procesgang. Eerder heeft de VVD al gepleit dat tegen het besluit bezwaar gemaakt moet kunnen worden op een meer onafhankelijke wijze, bijvoorbeeld door het betrekken van externen in de bezwaarcommissie.

Ook FinTech vroeg alweer de aandacht. De FinTech-sector heeft kritiek op de nieuwe concept-beleidsregel van De Nederlandse Bank. Daarom heb ik namens de VVD schriftelijke vragen gesteld aan minister Dijsselbloem hoe deze beleidsregel past in inzet op het stimuleren van FinTech, meer innovatie, meer nieuwe toetreders en meer concurrentie en de Nederlandse concurrentiepositie in Europa.