Comptabiliteitswet, MKB rentederivaten en VVD-dag Miljoenennota

De Comptabiliteitswet gaat over een belangrijk recht van de Staten Generaal, namelijk het budgetrecht. Het goede beheer, de controle en de verantwoording is belangrijk voor de VVD. Voor elke geïnde euro belastinggeld is uiteindelijk door elke Nederlander hard gewerkt. Het gaat om de modernisering van de comptabiliteitswet. Modernisering is goed, maar de goede zaken uit de oude wet moet je behouden. En we moeten niet proberen om alle problemen, die we zien, op te lossen met de Comptabiliteitwet, want daar is het niet altijd het meest geschikte instrument voor. Goed beheer vraagt namelijk vooral ook inzet van de leden van de Tweede Kamer als het gaat om haar controlerende taak. Deze week was er een Wetgevingsoverleg over de Comptabiliteitswet en een plenaire afronding, waarbij ik een aantal amendementen heb ingediend van de VVD.

Er is enige tijd geleden een uniform herstelkader gepresenteerd voor het oplossen van de problemen van MKB’ers met rentederivaten. Uiteindelijk hebben de Rabobank en Deutsche Bank zich net als de resterende banken daarbij aangesloten. In de Tweede Kamer werd daarover een rondetafelgesprek georganiseerd. De VVD vindt het belangrijk dat ondernemers snel zekerheid en duidelijkheid krijgen. Dus daar heb ik dan ook op aangedrongen bij de banken en de Autoriteit Financiële Markten. Op verzoek van onder meer de VVD krijgen ondernemers in de problemen zitten prioriteit.

Binnenkort wordt het Belastingplan 2017 besproken in de Tweede Kamer, daarom was er een besloten technische briefing Belastingplan 2017. En soms kan je ook behoorlijk tegengestelde belangen en meningen aan je vergadertafel op je werkkamer langs krijgen, zoals de mening van de FNV en Bond voor Belastingbetalers over belastingen. Op donderdagavond nog aanwezig bij het debat over de Wet DBA en de toetsing van ZZP-contracten. Deze week ook verschillende VVD-activiteiten, allereerst een bijeenkomst van het thematisch netwerk Financiën waar afscheid werd genomen van de oude voorzitter en de nieuwe voorzitter aan de slag. En op zaterdag nog de landelijke VVD-dag over de Miljoenennota, met natuurlijk bij een VVD-bijeenkomst altijd veel vragen over belastingen. Zaterdag waren Mark Rutte en Halbe Zijlstra ook bij de VVD-dag. Zaterdag rond 12.00 uur werd duidelijk dat er geen tegenkandidaten waren voor Mark Rutte als kandidaat-lijsttrekker en daarmee is hij nu officieel de VVD-lijsttrekker.