Belastingplan, Europese Rekenkamer en vertrekregeling Belastingdienst

De afgelopen periode heb ik natuurlijk veel tijd gestoken in het Belastingplan 2017. De behandeling daarvan is eind oktober/november. Maar daaraan voorafgaand niet alleen veel gesprekken met betrokken partijen bij de verschillende voorstellen. Maar voor de behandeling kan de Tweede Kamer over de verschillende wetten vragen stellen aan de staatssecretaris over de voorstellen. De deadline daarvoor was deze week. De VVD heeft daar natuurlijk gebruik van gemaakt. Er is in de media en bij betrokken partijen discussie over verschillende voorstellen. Zoals over de Bedrijfsopvolgingsregeling die wordt aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Maar vooral het voorstel om de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten te schrappen zorgt voor commotie. De Tweede Kamer wordt door betrokken partijen, maar ook heel veel individuele eigenaren van rijksmonumenten. Minister Bussemaker wil de fiscale regeling vervangen door een subsidieregeling, maar bezuinigt tegelijkertijd ook een bedrag van 25 miljoen euro op de regeling.

 

Eigenlijk de hele week is er aandacht voor de vertrekregeling. Dinsdag stuurt de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat de Belastingdienst onder curatele wordt gesteld. Een drastische maatregel. Op donderdag is er een debat met de staatssecretaris dat behoorlijk Duidelijk is dat er in het proces met de vertrekregeling bij de Belastingdienst helaas heel veel is misgegaan. Met een overschrijding van maar liefst 70 miljoen euro tot gevolg. Dat is des te wranger, omdat je er zeker bij de Belastingdienst van moet kunnen uitgaan dat ze zorgvuldig met belastinggeld omspringen. Er had een gerichtere en beperktere regeling afgesproken moeten worden. De Belastingdienst lijkt zich te gedragen als een soort eigen koninkrijkje, dat kan en mag natuurlijk niet. Dat de staatssecretaris een fors pakket aan maatregelen neemt , is niet meer dan terecht

 

In al dat geweld lijkt het rapport van de Europese Rekenkamer over de EU-uitgaven wat onder te sneeuwen in de media. Voor de 22e keer op een rij wordt er geen goedkeurende verklaring afgegeven. Dat is natuurlijk zeer teleurstellend. Al meer dan 20 jaar wordt er te veel geld van de Nederlandse belastingbetaler uitgegeven in strijd met de eigen Europese regels.