ALV VVD Noord, vermogensrendementsheffing en mini-congres VVD Fryslân

Deze week van start bij de Algemene Leden Vergadering van de VVD Regio Noord met veel belangstelling, want het ging over het concept-verkiezingsprogramma van de VVD voor de komende verkiezingen.

Op donderdag het algemeen overleg over de vermogensrendementsheffing ofwel box 3. Een onderwerp waar altijd heel veel mails en reacties uit het land op komen. De discussie ging nu vooral over het toekomstige systeem voor de vermogensrendementsheffing. De vermogensrendements-heffing wordt als zeer onrechtvaardig en oneerlijk ervaren. Dit komt door het fictieve rendement, en de hoogte daarvan. De huidige spaarrente is immers veel lager. Dat is ook de reden dat de VVD zo snel mogelijk een vervolgstap wil zetten naar een beter en rechtvaardiger systeem. De VVD wil daarom dat wordt onderzocht hoe een nieuwe variant sneller kan worden ingevoerd, ook bijvoorbeeld in delen, zoals het spaargeld op basis van werkelijk rendement. De VVD wil ook dat gekeken wordt naar de gevolgen voor de investeringen in en financiering van bedrijven van de verschillende varianten. De VVD wil een lagere vermogensrendementsheffing, en dus hoeft de aanpassing niet budgettair neutraal te zijn. De VVD wil sowieso geen progressiviteit in het tarief.

De rest van de week vooral druk met het Belastingplan 2017 waar op 31 oktober het eerste debat over is, met onder andere een gesprek met de Nederlandse brouwers en een technische briefing over het afschaffen van de fiscale aftrek voor onderhoud rijksmonumenten en de scholingsaftrek. Verder ook nog het thematisch VVD netwerk Financiën en een debat over KLM samen met de luchtvaartwoordvoerder.

De week afsluiten met een bijdrage aan het mini-congres van de VVD Fryslân in het Karmelklooster in Marum over de (permanente) campagne van de VVD. Op zondag ik te gast bij Omop Fryslân Radio als panellid bij het programma Nijsfoarum van Buro De Vries. Andere gasten waren Ultsje Hosper (voorzitter FNP) en Margreet Hiemstra (journalist). Onderwerpen waren: voltooid leven, natuur en klimaat, Zwarte Piet en het koningshuis.