Belastingplan , fiscale aftrek monumenten en scholing niet geschrapt, online meetup en plek 18!

Het tweede deel van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan begint met de beantwoorden van de bewindspersonen. Bij het onderdeel over de monumenten en scholing is natuurlijk ook OCW-minister Bussemaker aanwezig. Dat onderwerp wordt diezelfde dag vanwege de vele kritisch vragen niet meer verder behandeld na de beantwoording door de bewindspersonen. Dus geen tweede termijn voor dat onderdeel. De VVD heeft bij de overige wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2017 onder meer nog veel vragen over het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Op 5 november 2016 heeft de Werkgroep Spoor in Friesland een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de realisatie van de 2e intercity Fryslân - Randstad. De provincie Fryslân wil graag een 2e intercity, maar de NS lijkt niet bereid om daaraan tegemoet te komen. Daarom heb ik samen met mijn VVD-collega Betty de Boer (openbaar vervoer) schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het is op het moment druk met petities, op dinsdag komt AVRO/TROS programma Opgelicht?! een petitie aanbieden over het invoeren van naam-nummer-controle bij het overmaken van geld. Nu is dit geregeld via een controlenummer in het nieuwe IBAN-cijfer om fouten te voorkomen. De Betaalvereniging doet inmiddels ook een inventarisatie naar het foutief invoeren van bankrekeningnummers. Op dinsdagavond ook nog een bijeenkomst van het thematisch VVD netwerk Belastingen.

Op 9 november 2016 heeft het Kabinet besloten om de fiscale aftrek monumenten en scholing niet te schrappen. Ik ga eerder al aan dat je geen oude schoenen weg moet gooien als je nog geen nieuwe hebt. Dus ik ben erg blij met dit besluit. De VVD was in de debatten over het schrappen van de fiscale aftrek voor onderhoud monumenten en voor scholing zeer kritisch. De VVD ondersteunt dan ook het verzoek van het Kabinet aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel aan te houden, dan ook van harte.

De VVD is heel actief op de sociale media, onder andere op Facebook. Mensen die op Facebook reageren worden ook uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Tweede Kamer gebouw om in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden over de onderwerpen die zij aankaarten. Vandaag doe ik een online meetup samen met mijn VVD-collega Michiel van Veen (Economische Zaken). Het wordt een geanimeerd en leuk gesprek over een grote diversiteit aan onderwerpen zoals de Wet DBA over ZZP; ers, de Wet werk en zekerheid, het studievoorschot, pacht.

Op maandag zijn alle kandidaten voor de VVD-lijst al gebeld door het hoofdbestuur over hun plek. En dat blijft altijd spannend. Het duurt dan eigenlijk ook nog heel lang tot vrijdag wanneer de lijst officieel bekend wordt gemaakt. Ik sta op plek 18 op de concept – VVD-lijst. Ik ben erg blij en vereerd met de mooie plek 18 op de lijst. Ik heb zin om nog een periode aan de slag te gaan. Maar eerst zijn de leden nog aan zet voor de lijst en daarna natuurlijk de kiezer op 15 maart 2017.