Belastingplan, petities, investeringsagenda en VVD Bestuurdersvereniging

Eindelijk begint dan de laatste fase van de behandeling van het Belastingplan. Eerst 2 dagen wetgevingsoverleg (31 oktober en 7 november) en dan op 15 en 16 november de plenaire afronding met op 17 november de stemmingen. Het Belastingsplan bestaat uit een groot aan wetten, allereerst de Wet Belastingplan, Wet Overige Fiscale maatregelen en de Fiscale Vereenvoudigingswet. En daarnaast nog de Wet Pensioen Eigen Beheer, Wet tijdelijke vrijstelling laadpalen en de Wet uitwisseling inlichtingen en rulings. Dus genoeg te bespreken. De VVD is vooral ook kritisch over 'Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing' Want hoe kan je oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt? De nieuwe regeling voor de scholingsaftrek is nog volstrekt onduidelijk. Er is pas meer duidelijkheid in het 2017. Ook de regeling voor monumenten is nog onduidelijk. Over de regeling 2017/2018 is al iets meer bekend, maar nog onvoldoende. Over de regeling vanaf 2019 is nog volstrekte onduidelijkheid. Het gaat hier beide om onderwerpen die de VVD belangrijk vindt: het in stand houden van een leven lang leren en ons cultureel erfgoed. Het gaat dit keer om de eerste termijn van de Kamer, de bewindspersonen antwoorden volgende week maandag, en dan is ook de tweede termijn van de Kamer.

Op dinsdag wordt een tweetal petities aangeboden, allereerst door de monumenteneigenaren die niet willen dat de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten wordt geschrapt. Daarna de Volvo-verenigingen over de oldtimerregeling. Verder deze week ook nog een gesprek met de directeur van EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenen, een belafspraak met KWF/Hartstichting over de tabaksaccijnzen en een gesprek met FB Ned (familiebedrijven Nederland) over de bedrijfsopvolgingsregeilng (BOR).

Op 2 november 2016 was de tweede termijn van het algemeen overleg over de royael vertrekregeling bij de Belastingdienst. De VVD vindt het belangrijk dat is ingegrepen bij de Belastingdienst en er een fors pakket aan maatregelen ligt om de probemen in de toekomst te voorkomen. Cultuurproblemen los je echter niet alleen op met verandering van de structuur. Daarom moet ook nadrukkelijk naar de cultuur van de Belastingdienst gekeken worden. De Belastingdienst waant zich af en toe een eigen koninkrijkje.

Op vrijdag eerst Noordelijk overleg met VNO/NCW Noord en de EZ-gedeputeerden, dit keer op locatie in Roden bij de Health Hub. Daarna snel door naar Lunteren voor het 2-daagse congres van de VVD Bestuurdersvereniging. Tijdens het congres neemt Arno Brok afscheid na 6 jaar als voorzitter. Terecht krijgt hij lovende woorden van de VVD partijvoorzitter Henry Keizer en hij wordt ook erelid van de VVD Bestuurdersvereniging. Het congres in Lunteren is altijd een mooie gelegenheid om te netwerken, met vele oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten.