Heel veel Belastingplan en VVD-congres

Centraal staat deze week het Belastingplan 2017. Na 2 dagen wetgevingsoverleg in de voorgaande weken, op dinsdag en woensdag nog een plenair debat. En op donderdag dan eindelijk na vele uren vergaderen op donderdag de stemmingen. Dit jaar kon gelukkig ook alweer iets aan lastenverlichting gedaan worden, 5 miljard euro vooral voor de werkenden. Maar nog niet iedereen voelt dat het beter gaat. En daarom is er volgend jaar terecht een fors pakket met koopkrachtverbeteringen.

Het is mooi dat mijn drie amendementen zijn aangenomen: geen verhoging afvalstoffenbelasting, geen verhoging energiebelasting en stimuleren uitbetalen in werknemersopties door innovatieve startups. Ook mijn motie om de evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen is aangenomen. Het MKB vindt die regeling namelijk niet eenvoudiger geworden en dat was wel de bedoeling.

Werknemersopties bij innovatieve startups worden straks fiscaal gestimuleerd. Een VVD-amendement om dit per 1 januari 2018 te regelen is door de Tweede Kamer aangenomen. We hebben innoverende uitdagende ondernemers nodig in Nederland. Zij kunnen doorgroeien, zorgen voor innovatie en zorgen voor werkgelegenheid. Ik vind het daarom belangrijk dat we oog voor hen hebben voor een gunstig investerings- en vestigingsklimaat. Het voorstel sluit goed aan bij het ook al in het Belastingplan opgenomen voorstel om de gebruikelijk loon regeling te versoepelen. De concurrentie tussen landen voor een goed startupklimaat is groot. Startups kiezen strategisch waar zij zich vestigen. Nederland moet daarin een koplopersrol ambiëren.

Vorige week heeft het Kabinet gelukkig al besloten om de fiscale aftrek monumenten en scholing niet te schrappen. Je moet geen oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt, zei ik eerder al. Daarom ben ik erg blij met dit besluit. De VVD was in de debatten over het schrappen van de fiscale aftrek voor onderhoud monumenten en voor scholing zeer kritisch. De VVD ondersteunt dan ook het verzoek van het Kabinet aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel aan te houden, dan ook van harte. Het is wel jammer dat de volledige bezuiniging niet is gedekt. Want die hangt nu nog als een zwaard van Damocles boven de vervolgdiscussie. Dit zorgt voor onzekerheid bij mensen die van de regeling gebruik maken. Voor de toekomst zal de VVD eventuele nieuwe voorstellen weer integraal bekijken en afwegen. Dat wil zeggen weer kijken naar wel of geen fiscale regeling, naar een nieuw voorgestelde regeling en de gevolgen daarvan en naar de bezuiniging, die vanaf 2018 nog steeds in de boeken staat.

Op zaterdag is het VVD-congres in Noordwijkerhout over het verkiezingsprogramma van de VVD. Eerst worden in workshop een groot aantal amendementen op het verkiezingsprogramma besproken en bediscussieerd door de leden. Een deel van de amendementen gaat naar het plenaire gedeelte van de algemene ledenvergadering. Er wordt uiteindelijk een mooi en duidelijk VVD-programma vastgesteld om Nederland stap voor stap nog beter te maken.