It Polytburo, vragenuurtje, Motie Kornwerderzand, definitief plek 18

Weer eens een zeer divers weekje. Op maandag heb ik een opname voor het politieke programma It Polytburo van Omrop Fryslân TV, de uitzending is op dinsdag: Te gast, jûn yn It Polytburo, is VVD-Twadde Keamerlid Aukje de Vries. Se stiet op nûmmer 18 as heechste Fries op de VVD-list foar de kommende ferkiezings. Aukje de Vries (Ljouwert) sit no fjouwer jier yn de Twadde Keamer, mar wat hat se yn dy jierren foarinoar krigen? En mear yn it bysûnder: wat hat se foar Fryslân foarinoar krigen?

Elke dinsdag is er het bekende vragenuurtje, dan kunnen Kamerleden mondeling vragen stellen over een actuele kwestie. Dit keer kon ik een vraag stellen over de ACM, mededinging en duurzaamheid. Want je zult maar een ondernemer zijn die zich aan allerlei regels moeten houden, en dan opeens merken dat anderen zich daar niet aan hoeven te houden, vanwege het predicaat ‘duurzaam’. Dat lijkt op meten met twee maten. De ACM geeft aan dat de mededingingswet niet verandert, de ACM past hem ruimer toe. Marktwerking is een groot goed wat de VVD betreft. Daar moet je dus niet lichtzinnig mee omgaan. Die markt moet eerlijk zijn en oneerlijke concurrentie moet je tegen gaan. Daar hoort volgens de VVD een onafhankelijke marktmeester bij. En niet meten met twee maten.

Tijdens de aansluitende stemmingen wordt de motie Kornwerderzand van onder meer mijn VVD-collega Barbara Visser en mijzelf aangenomen over de vergroting van de sluis Kornwerderzand. Er wordt een bedrag van 30 miljoen euro gereserveerd. Dat is "poerbêst nijs" voor Fryslân. Het project zorgt voor extra banen in de regio, en bedrijven zoals De Vries Makkum kunnen hiervan profiteren en verder groeien.

Woensdag al vroeg in Nieuwspoort voor een ontbijt samen met Rudmer Heerema (woordvoerder sport) aanwezig bij ontbijt over sport en belastingen van NOC*NSF en KNVB. Al met al een nuttige bijeenkomst over o.a. BTW, werkkostenregeling en vrijwilligersbijdrage. Helaas waren er maar 2 partijen aanwezig. De rest van de week nog een groot aantal activiteiten, zoals een gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy met de vaste Kamercommissie Financiën, een borrel met recreatieondernemers Recron en het debat DBA (ZZP’ers). Tussendoor ook nog even langs bij de provinciegenoten die aanwezig voor een hoorzitting over de herindeling (Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Sudwest Fryslân) in de Tweede Kamer.

Deze week ook afscheid van mijn beleidsmedewerker Laurens van Doeveren waar ik altijd intensief en goed mee heb samen gewerkt op de portefeuille financiële markten en belastingen. Hij gaat nu aan de slag bij Buitenlandse Zaken.

Op zaterdag is het voor de VVD de Dag van de Verkiezingen. Met 400 enthousiaste VVD-vrijwilligers voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Heel toepasselijk wordt op deze dag ook de definitieve kandidatenlijst van de VVD bekend. Mijn plek is definitief nr. 18. Dank aan de leden voor het vertrouwen! En nu samen aan de slag voor een goed resultaat op 15 maart 2017, zodat we Nederland stap voor stap nog beter kunnen maken!