FATCA, toezichtkosten, hybride mismatches en vaargeul Ameland

De laatste week voor het reces is het altijd rennen, vliegen en draven, en deze week is er geen uitzondering op. Omdat de VVD altijd maandagavond het kerstdiner en – feest heeft, is de fractie al op maandag. Op dinsdag heb ik een debat over FATCA. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe van FATCA en de Amerikaanse fiscale wetgeving. Er moet een structurele oplossing komen. Maar tot die tijd moeten Nederlanders niet meer belanden in een bureaucratisch moeras.

Op woensdagochtend een VSO (verslag schriftelijk overleg, een korte plenaire afronding) over de toezichtkosten in de financiële sector. Goed toezicht is belangrijk voor de financiële sector, dat is gebleken in de financiële crisis in de afgelopen jaren. De toezichtkosten van AFM en DNB voor het bedrijfsleven zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het in de hand houden van de kosten van het toezicht. Vooral voor het MKB zijn de toezichtkosten een zware last. De VVD heeft een motie ingediend om de flexibele schil zoals die nu is opgenomen in de kostenkaders te schrappen.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gepresenteerd voor het aanpakken van hybride mismatches met derde landen. De VVD heeft woensdag in de Tweede Kamer ook een motie ingediend om een gele kaart te trekken voor dit voorstel. De motie kreeg een meerderheid. Waarom is de VVD tegen dit voorstel. Het belangrijkste is een eerste indicatie aangeeft dat hierdoor minimaal ongeveer 77.000 arbeidsplaatsen bij Amerikaanse bedrijven direct kunnen worden geraakt en dat is fors. De VVD wil geen Nederlandse banen op de tocht zetten. Nederland en andere lidstaten gaan belasting heffen over winst die ons niet toekomt, maar thuis hoort in een ander land, in dit geval veelal de VS. Het voorstel gaat in tegen het principe dat de winst daar belast moet worden waar die wordt gerealiseerd.

Op woensdag verder een gesprek met enkele bewoners van Ameland voorafgaand aan het debat over de vaargeul Ameland. Tijdens het debat over de oplossing voor de vertraging van de veerboot naar Ameland heb ik namens de VVD gepleit voor extra onderzoek naar de 5-kwartiersdienst Ameland. En dit gaat er ook komen. De VVD vindt namelijk dat eilanders, ondernemers op de eilanden en de toeristen niet de dupe mogen worden van de vertragingen van de veerdienst. Als de treinen van NS niet op tijd rijden, hebben we in de Tweede Kamer spoeddebatten, als de boot naar Ameland niet op tijd vaart lijkt het wel of we dat bijna normaal vinden, En dat is het niet, want het is ook gewoon een OV - verbinding. Het is uitermate positief nieuws dat VVD-minister Schultz het afsnijden van de bocht in de vaargeul Ameland wil betalen. Dat levert tijdswinst op en minder vertraging. Het is één van de maatregelen uit een pakket van vijf om de problemen van de veerdienst naar Ameland op te lossen.

 De week voor het kerstreces wordt ook weer traditioneel afgesloten met een tweetal stemmingen in de Tweede Kamer. Het wordt dit keer gelukkig geen nachtwerk!