Google digitale werkplaats, StandpuntNL belastingparadijs en belastingdienst

Google organiseert door het land digitale werkplaatsen om ondernemers om nieuwe digitale vaardigheden te leren en de kennis te verbreden. Samen met Lutz Jacobi (PvdA) ben ik bij een ontbijt met enkele ondernemers voorafgaand aan de bijeenkomst in Leeuwarden. Leuk en informatief.

Daarna snel terug naar huis om deel te nemen aan het radioprogramma Standpunt NL. De stelling is: Het is veel te kort door de bocht om Nederland één van de grootste belastingparadijzen van de aarde te noemen! En daar ben ik het helemaal mee eens. Nederland is geen belastingparadijs. Het rapport van Oxfam Novib rammelt aan alle kanten. Nederland heeft een belastingtarief voor bedrijven van 25%, dat is zeker niet laag. Bovendien biedt Nederland ontwikkelingslanden actief aan om in belastingverdragen anti-misbruikmaatregelen op te nemen. Daarnaast is onder voorzitterschap van Nederland in de EU onlangs een fors pakket aan maatregelen afgesproken om belastingontwijking tegen te gaan. De Algemene Rekenkamer heeft onlangs ook nog geconstateerd dat het fiscaal klimaat in Nederland voor internationaal opererende ondernemingen weliswaar gunstig is door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar dat de wet- en regelgeving niet heel afwijkend is van de ons omringende landen. De VVD kijkt echter ook naar de werkgelegenheid, naar Nederlandse banen. Voor een goed vestigings- en investeringsklimaat, zijn naast infrastructuur, goed opgeleid personeel en onderwijs, ook belastingen van belang. Dat is goed voor onze eigen bedrijven, ons eigen MKB, zodat zij goed kunnen concurreren. Zij zijn het die banen creëren.

Op donderdag is er een algemeen overleg over de Belastingdienst, eigenlijk gaat het over de 18e halfjaarsrapportage, maar er spelen veel andere zaken. Er zijn zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst. Zeker nu er zo’n grote uitstroom is van (ervaren) mensen, ook onder de hoogopgeleiden. De instroom van nieuwe medewerkers blijft ook nog eens achter te blijven. Eerder heeft de VVD daarover ook al vragen gesteld. De VVD wil een reactie van de staatssecretaris op de brandbrief van de vakbond VHMP hierover.