Nijsfoarum, zwartspaarders, belastingontwijking en snertbijeenkomst

Na het kerstreces weer volop aan de slag. Op zondag ben ik te gast bij Nijsfoarum Buro de Vries het radioprogramma van Omrop Fryslân samen met Otto van der Galiën (docent en oud statenlid PVV) en Hein Kuiken (wethouder Harlingen). En alle actuele zaken van de afgelopen week komen voorbij: Trump (de plannen en de roddels), nepnieuws, de Tesla-lobby, de congressen van de politieke partijen van dat weekend en nieuws dat er veel meer criminaliteit is dan uit cijfers blijkt.

Op dinsdag presenteert staatssecretaris Wiebes in zijn brief naar aanleiding van de Panama Papers een aantal voorstellen om zwartspaarders aan te pakken. Mensen die bewust geld verbergen voor de Belastindienst mogen daar niet mee weg komen. Daarom is het goed dat staatssecretaris Wiebes in de brief naar aanleiding van de Panama Papers acties aankondigt, zoals het schrappen van de inkeerregeling. Belastingontduiking moet je namelijk gewoon hard aanpakken.

En de week staat bol van dit onderwerp, want op donderdag is er een plenair debat over belastingontwijking onder meer naar aanleiding van de Apple-case. 0,05 of 0,005% belasting betalen, zoals over Apple wordt gezegd door de Europese Commissie, kan natuurlijk helemaal niemand uitleggen of begrijpen. Je moet volgens de VVD belastingontduiking en belastingfraude hard aanpakken. En het kan niet zo zijn dat je nergens belasting betaalt of dat je alleen daar belasting betaalt waar je geen reële activiteiten hebt. Er is de laatste jaren al een fors pakket aan maatregelen ingevoerd, om het niet betalen van belasting door bedrijven tegen te gaan. Laat deze nu eerst maar eens zijn werk doen! Verdergaande linkse plannen, zijn vooral ook anti-banen. De VVD kiest juist voor Nederlandse banen!

Ook het rapport van Oxfam komt natuurlijk aan de orde. Nederland zou op de derde plek van belastingparadijzen staan. Bizar, het rapport rammelt aan alle kanten. Ook de Volkskrant zegt al dat op deze twijfelachtige eer wel wat valt af te dingen. De feiten. Onze winstbelasting is met 25% in Nederland zelfs relatief hoog, internationaal gemiddeld is 23,6%. Er wordt gesteld dat er in NL geen dividend-belasting wordt betaald. Maar het klopt gewoon niet. En ja, Nederland heeft een innovatiebox, maar die is volledig conform de OESO-normen tegen belastingontwijking. Oxfam vermeld verder wel 100 miljard dollar aan ontweken winstbelasting in ontwikkelingslanden, maar vergeet de 800 miljard dollar te vermelden aan andere belastinginkomsten die anders achterwege zouden blijven. (Bron: Unctad, de ontwikkelingsorganisatie van de VN). De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat het fiscaal klimaat in Nederland weliswaar gunstig is voor internationaal opererende ondernemingen door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar de wet- en regelgeving als zodanig is niet heel afwijkend van de ons omringende landen. Dus zeker geen belastingparadijs!

Op zaterdag de elk jaar terugkerende snertbijeenkomst in noordoost Fryslân, de drukbezochte en gezellig nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD Dongeradeel, VVD Kollumerland, VVD Ferwederadiel en VVD Dantumadeel. Dit keer gecombineerd met een goed werkbezoek aan Veenma Mechanisatie in Dokkum.