DNB, staatsdeelnemingen, ondernemers op bezoek, Waddenoverleg

Twee keer per jaar heeft de vaste Kamercommissie Financiën overleg met directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Een goede manier om bij te praten over allerlei ontwikkelingen: macro-economisch, banken, verzekeraars, betalingsverkeer, pensioenfondsen en meer. Altijd zeer informatief.

Deze week heb ik ook twee groepen ondernemers ontvangen in de Tweede Kamer. De eerste via een online VVD meet-up sessie samen met mijn VVD-collega Mark Harbers. Een enthousiaste groep ondernemers uit Beverwijk. Gesproken over heel veel onderwerpen die hun als ondernemers raken. Ze gaven ook aan als kleine ondernemers veel baat te hebben bij een multinational als Tata Steel in hun regio. Op donderdag ook nog een groep ondernemers uit Dronryp (dorp vlakbij Leeuwarden). Ook hier weer veel interesse en een goede discussie over actuele dossiers en zaken die ondernemers raken.

Halverwege de week het jaarlijkse algemeen overleg staatsdeelnemingen. De Nederlandse overheid is aandeelhouder bij een groot aantal bedrijven, de zogenaamde staatsdeelnemingen. Jaarlijks wordt in een debat met minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes gekeken hoe die staatsdeelnemingen ervoor staan. De afgelopen periode is het weer (volledig) terug naar de markt brengen van een behoorlijk aantal bedrijven in gang gezet: ABN AMRO, Reaal/Vivat, ASR, Propertize, Holland Casino en Koninklijke Nederlandse Munt. De VVD vindt dit een logisch lijstje. Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor ontwikkelingen bij een aantal staatsdeelnemingen: Holland Casino, Nederlandse Loterij, NS (buitenlandse activiteiten en normrendement), Schiphol (pay-out-ratio) en KLM.

Een of twee keer per jaar heb ik als woordvoerder Wadden van de VVD overleg met betrokken VVD’ers van de Waddeneilanden. Dit keer André Tuil (Ameland), Rients Hoekstra (Vlieland), Ally Wiegman en Jeltje Hoekstra (beide Terschelling) en Durk Pool (VVD Fryslân). VVD Texel kon helaas niet aanwezig zijn. Het was weer een nuttig gesprek, waarbij onder andere gesproken is over veerdiensten, de vaargeul Ameland, de huisvestingsproblematiek op de Waddeneilanden en wet werk en zekerheid, die gevolgen heeft voor het seizoenswerk van de horeca op de Waddeneilanden..