De Voorbeschouwing, dagje meelopen, belastingdienst en ondernemersevent.

Dit keer begint de week al op zondag met De Voorbeschouwing. De Voorbeschouwing is een periodiek, actueel en informatief, maar ook luchtig discussieforum. Samen met Christa Oosterbaan (PvdA) en Antje Diertens (D66) in gesprek over onszelf, de politiek, de Tweede Kamer en onze politieke keuzes. En in Heerenveen is natuurlijk ook één van de onderwerpen de (top)sport. De VVD wil investeren in topsport. Daarom is er vanaf 2017 al ruim 10 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de topsport (talent- en topsportprogramma's, voorzieningen voor topsporters en coaches, paralympische topsport- en talentprogramma). De VVD wil verder een sportakkkoord. De overheid moet in samenwerking met de sportbonden, het onderwijs, en maatschappelijke partners investeren in een sportakkoord, zodat we onze sport organisatorisch en financieel toekomstbestendig maken.

Op dinsdag loopt journalist Saskia van Westhreenen een dag met me voor een artikel in de Sneon & Snein bijlage van de Leeuwarder Courant. Ze is onder andere bij de petitie-aanbieding voor het Bildts als taal. En later op de middag ook de rondetafel terrorismefinanciering. In gesprek met onder andere wetenschappers, AIVD, MIVD, FIU, DNB en NVB.

In de Tweede Kamer werd op donderdag het debat gevoerd over de Belastingdienst naar aanleiding van een Tv-uitzending van Zembla. Je wilt dat jouw gegevens veilig zijn bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft veel gegevens met vertrouwelijke, privé en ook bedrijfsgevoelig informatie. Als blijkt dat de beveiliging hiervan niet geborgd is of er informatie is gelekt, staat het vertrouwen van de Belastingdienst op het spel. Het is normaal dat mensen én bedrijven ervan kunnen uitgaan dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid en dus ook bij de Belastingdienst. Dat er ook goed wordt gelet op de privacy.

De vragen die bij belastingbetalers opkomen na de Tv-uitzending snap ik heel goed. Want je wilt niet dat er onduidelijkheid is over wat er met je privé-gegevens gebeurt. In de uitzending zaten zware aantijgingen. De staatssecretaris constateert dan ook volledig terecht dat deze signalen zeer serieus genomen moeten worden.

Op zaterdag ben ik spreker bij Ondernemers Event tijdens de VVD Noord Holland-dag gesproken over financiële innovatie, mijn FinTech actieplan en alternatieve financiering voor ons MKB. Dit keer samen met Cora van Nieuwenhuizen, lid van het Europees Parlement voor de VVD, die ook actief bezig is met FinTech. Het Ondernemers Event werd georganiseerd in samenwerking met het VVD thematisch netwerk Financiën.