Weduwe Joustra, handhavingsbeleid, Terschelling en Vlieland

De laatste week voor het verkiezingsreces is zoals verwacht hectisch. Van start op maandag met een werkbezoek aan Weduwe Joustra, een mooi Fries familiebedrijf in Sneek. Samen met de fractie van de VVD Súdwest Fryslân. Natuurlijk gesproken over de ontwikkelingen rondom het bedrijf in de afgelopen tijd en accijnzen. Mooi om ook te horen over het ondernemerschap in opeenvolgende generaties en de passie voor het product. Daarna door naar Utrecht voor een verkiezingsdebat voor studenten in Utrecht over de financiële sector en duurzaamheid. In debat met Henk Nijboer (PvdA), Wouter Koolmees (D66), Eric Smaling (SP) en Bart Snels (GL) over o.a. financiering, kredietverlening, innovatie, FinTech, nieuwe technologie.

Op dinsdag natuurlijk gewoon fractie, en aansluitend een petitie-aanbieding om de fiscale scholingsaftrek te behouden, samen met VVD-collega Daniël van der Ree. Op dinsdag ook een schriftelijk overleg over tegengaan terrorismefinanciering als vervolg op het eerder georganiseerde rondetafelgesprek van de VVD.

Op woensdag een algemeen overleg handhavingsbeleid. De handhaving van de Belastingdienst moet effectief en efficiënt zijn, zodat iedereen gewoon netjes zijn belasting betaalt. De Belastingdienst moet daarbij niet blijven steken in de 20e eeuw. De VVD wil een handhavingsbeleid dat risico-georiënteerd is, dat kijkt naar data en analyses om patronen en dus fraude op te sporen. De pakkans wordt daardoor groter dan wanneer je maar lukraak boekenonderzoeken doet. Kan de Belastingdienst dan zonder fysieke boekenonderzoeken? Nee, dat niet, het is altijd een mix van instrumenten om de pakkans en de belastingmoraal hoog te houden.

Op donderdag 2x een kort debatje, een VAO handhavingsbeleid en een VSO country by country reporting, en daarnaast ook nog eens 2x stemmen. Al met al wordt het toch nog laat op donderdagavond. Dus pas op vrijdag terug naar Fryslân, waar ik en mijn VVD-collega Betty de Boer direct op de boot naar Terschelling stappen voor een werkbezoek in het kader van de VVD campagne. Op zaterdagochtend met de watertaxi door naar Vlieland. Op beide eilanden in gesprek met eilanders en ondernemers. Onder andere gesproken over horeca, recreatie/toerisme, preventiebeleid, flexwet, huisvesting, bereikbaarheid, vervoer en regelgeving ondernemers. Goede input om mee aan de slag te gaan de komende tijd.