Afscheid en installatie

He verkiezingsreces is weer afgelopen. Een aantal weken een mooie campagne gedraaid met landelijke debatten, maar ook veel in de regio natuurlijk. De VVD kreeg op 15 maart het vertrouwen van heel veel kiezers, maar liefst 33 zetels. Het was wel een beetje een vreemd week. Een week vol met afscheid, maar ook de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, en nog geen debatten deze week.

De week begint met op maandag met een afscheidsborrel van de VVD-fractiecommissie IenM/W&R en het afscheidsdinet van de 20e VVD-fractie. Op dinsdag volgt dan ook nog het afscheidsetentje van de vertrekkende financiënwoordvoerders in de Tweede Kamer: Farshad Bashir (SP), Arnold Merkies (SP), Ed Groot (PvdA), Roland van Vliet (groep Van Vliet) en Helma Neppérus (VVD). Mooi hoe je ondanks de grote verschillen toch altijd goed samen kan werken in de vaste Kamercommissie Financiën.

Op dinsdag worden ook de voorkeursstemmen per kandidaat bekend. Ik heb in totaal maar liefst 5.795 voorkeursstemmen! Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Dat is ook dankzij de inzet van alle VVD-vrijwilligers in de campagne!

Op woensdag volgt het afscheid van de vertrekkende Kamerleden in de plenaire zaal. Met voor iedereen mooie woorden van de Kamervoorzitter Khadija Arib. Er vertrekken maar liefst 71 van de 150 Kamerleden. Dus het is een lange zit. Er vertrekt dus ook weer heel veel ervaring. Een aantal Kamerleden krijgen ook nog een lintje, waaronder de VVD Kamerleden Betty de Boer en Brigitte van den Burg. Dat blijft toch ook altijd speciaal.

Op donderdag is de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, ook weer 71 nieuwe Kamerleden, waarvan 11 nieuwe VVD-collega’s. De voorlopige portefeuilleverdeling bij de VVD wordt ook bekend. De zittende Kamerleden houden hun oude portefeuille, de vrijvallende portefeuilles worden verdeeld over de nieuwe VVD Kamerleden. Ik houd dus voorlopig: belastingen, financiële sector, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven, mededinging, consumentenzaken en Wadden.

De week ontspannen op het terras in een lentezonnetje afsluiten met een JOVD borrel, napraten over de campagne en de verkiezingen.