De agenda omgooien

De week in Den Haag verliep niet volgens de oorspronkelijke planning. Op de agenda stonden voor mij het intrekken van Wet Waddenfonds en de Wet Raad voor de Wadden, en de plenaire behandeling van het rapport van de commissie De Wit II. Maar beide gingen niet door, ze staan nu ingepland voor deze week.

Het debat over SNS Reaal kwam er logischerwijs tussendoor op woensdag. Het was uitermate wrang dat op het tijdstip dat het rapport van de commissie De Wit II zou worden besproken, met allemaal aanbevelingen voor de financiële sector, nu het debat over de nationalisatie van SNS Reaal gevoerd moest worden.

Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft onlangs gezegd: Banken hoeven geen sorry meer te zeggen. Nederlandse banken hebben hun zaakjes voor 98 procent op orde. Ik denk dat we (de banken) voorbij het punt zijn dat excuses nog zin hebben. De VVD vindt het tegendeel, de financiële sector in Nederland staat pas aan het begin van excuses maken, en van een bedrijfstak opbouwen die gezond, dienstverlenend en maatschappelijk dienstbaar is. De VVD heeft in het debat nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het toezicht, de interventiewet en de beloningen. Pas om 12 uur s avonds kon de voorzitter het debat sluiten.

Op donderdag stond het debat over de huurverhogingen op de agenda. Nodig om het scheef wonen in de sociale huursector tegen te gaan. In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor het plan van VVD en PvdA, maar in de Eerste Kamer niet. Daar is het CDA nodig om een meerderheid te behalen. Om 19.00 uur was net de 1e termijn van de Tweede Kamer afgelopen. Het dreigde dus weer nachtwerk te worden, als het debat op die dag afgerond had moeten worden. Het vervolg werd echter uitgesteld tot komende week, dus toch nog op donderdag terug naar Leeuwarden.

De week eindigde dit keer op zaterdag. Ieder jaar organiseert de landelijke VVD een kadertraining voor geïnteresseerde VVD-leden. Op 4 zaterdagen worden de deelnemers getraind in debatteren, discussietechnieken, presenteren, liberale waarden, etc. Ik heb zelf de kadertraining ook gevolgd in 2001 voordat ik de gemeenteraad in ging. Leerzaam en erg boeiend. Je bouwt zo ook nog je netwerk binnen de VVD uit. Dit keer mocht ik als Kamerlid aanwezig zijn om de beoordeling te doen va de kandidaten. Leuk om te doen. Alhoewel de terug reis door het weer wat minder was. Door de sneeuw en gladheid kon op A6 maar stapvoets gereden worden en duurde de reis vanaf Breukelen dubbel zo lang.