De week van mijn maidenspeech

Een lekker drukke week in Den Haag. Een tweetal debatten was van de vorige week doorgeschoven naar nu. Maar de week begon bij BNR Newsroom in discussie met Arnoud Boot (hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten) en Jan Maarten Slagter (directeur Vereniging Effecten Bezitters) in restaurant Dauphine in Amsterdam. Mooi format, en een leuke discussie.

Op dinsdag heeft de Vereniging Eigen Huis een petitie aangeboden aan de vaste kamercommissie Financiën over de hoge marges op de hypotheekrente van de banken. Veel huiseigenaren zouden volgens de Eigen Huis Rentebarometer inmiddels 1,3 procentpunt hogere hypotheekrente betalen dan nodig is. Later in de week bevestigde het Centraal Plan Bureau (CPB) dat de hypotheekrentes in Nederland gemiddeld zo'n 1 procentpunt hoger zijn dan in de ons omringende landen. Er is te weinig concurrentie in Nederland en de tarieven zijn ook niet transparant. Samen met collega Barbara Visser (wonen) heb ik daarover schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Wonen.

En deze week was het dan echt zover, mijn eerste plenaire debat. Traditioneel is er veel aandacht voor de maidenspeech van een Tweede Kamerlid. De vrijwel voltallige fractie is bij zo'n maidenspeech aanwezig. Het was voor mij stuivertje wisselen welk debat het zou worden. Het debat over het Waddenfonds en de Raad voor de Wadden of toch de Commissie De Wit II. Heel verschillende onderwerpen. Uiteindelijk werd pas woensdag eind van de middag duidelijk dat het toch de Wadden zouden worden. En daar was ik blij om. Hier kon ik ook een echt persoonlijk tintje aan de maidenspeech geven, want de Wadden keren telkens weer  terug op verschillende momenten in mijn leven. Ik kon ook direct duidelijk maken waar ik me voor wil inzetten bij de Wadden: ruimte om te ondernemen.

Op donderdag al weer een plenair debat. Dit keer een lang debat over het rapport van de Commissie De Wit II, naar aanleiding van de crisis in de bankensector. In de afgelopen jaren is er veel gedaan om de crisis in de financiële sector op te lossen en voor de toekomst te voorkomen. Dat we er nog niet zijn, heeft het SNS-debacle maar weer eens bewezen. Menigeen heeft boeken als "De Prooi" en de "Vastgoedfraude" verslonden als thrillers. Maar het was een harde werkelijkheid. In SNS kwamen die beide samen: overmoedigheid, grootheidswaanzin en lemmingengedrag. Des te belangrijker om te kijken wat we uit het verleden kunnen leren om problemen in de toekomst te voorkomen. In het rapport van de Commissie De Wit II worden 20 aanbevelingen gedaan.

Belangrijk is ook wat de financiële sector zelf doet. Vertrouwen gaat te paard, en komt te voet. Het vertrouwen in de financiële sector is nog ver te zoeken en heeft met het SNS debacle weer een dreun opgelopen. Ik heb dan ook een oproep gedaan aan de financiële sector om de handschoen op te pakken en meer naar buiten te treden. Wees transparant: zeg wat je doet, en doe wat je zegt!

Neem verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd en mis is gegaan. Zelfregulering zou eigenlijk de norm moeten zijn. Het moet van binnenuit de bankensector komen. De bankensector moet zich dienstbaar opstellen voor de samenleving. Niet verschuilen achter regeltjes of instanties. Want mensen hebben nog steeds een hypotheek nodig, en MKB-ers nog steeds een krediet. Zonder krediet staat de economie stil!

De dag voor het reces werd afgesloten met iets totaal anders, met een bezoek van de vaste kamercommissie aan de gemeenten in Fryslân, waar per 1 januari 2014 een herindeling gaat plaats vinden, inclusief een hoorzitting.