Een weekje reces

Reces is niet gelijk aan vakantie. Alhoewel het ook de tijd is om weer eens wat af te spreken met vrienden.

Maar je hebt ook tijd voor leuke werkbezoeken. Dit reces was ik een hele dag op bezoek bij de Rabobank in Utrecht. Met onderwerpen als hypotheken (de hoogte van de hypotheekrente, restschuld, AFM, toepassing regels door banken), zorgplicht, financiële educatie en de regelgeving voor banken. Maar ook een boeiende discussie gehad over wat de bankensector nu zelf kan doen om het vertrouwen weer te herwinnen. En ook nog een werkbezoek bij Achmea in Zeist over
verzekeren, het toezicht op de verzekeraars, de regelgeving voor de verzekeraars (zoals Solvency II).

En tijd om wat bijeenkomsten voor de komende weken voor te bereiden. Zo is er binnenkort een algemeen overleg over staatsdeelnemingen. In feite bedrijven waar de Nederlandse Staat aandeelhouder van is.  En dat gaat om een grote diversiteit aan bedrijven: Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Airport, KLM, Gasterra, Gasunie, TenneT, De Nederlandsche Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Waterschapsbank, Holland Casino, Staatsloterij, etc.. Soms is de Nederlandse Staat volledig eigenaar (100%), soms voor maar 1% (Thales). Veel partijen gaan het waarschijnlijk hebben over het beloningenbeleid. Maar daar komt de Minister binnenkort nog met een apart voorstel. Voor liberalen is het belangrijk waarom de Nederlandse Staat het publieke belang nu via een staatsdeelneming/bedrijf moet behartigen. Zeker in een markt waarin ook gewoon concurrentie is.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen