Divers weekje

Dinsdag was eigenlijk een gewone dag. Natuurlijk fractievergadering, vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmen. Onder andere stemmen over amendement/motie bij intrekken wet op het waddenfonds en wet op raad voor de wadden, en de moties bij het debat over de Commissie De Wit vorige week. Ook nog even het plenaire debat (VAO) gevolgd over de huisvesting van rijksdiensten. PvdA, VVD en SP dienen samen een motie met het verzoek aan de regering om bij de uitwerking van de taakstelling rijksdiensten door middel van tijdige en actieve cordinatie te voorkomen dat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland per saldo onevenredig worden getroffen. De dag wordt afgesloten met een rondleiding door gebouw Raad van State en kennismaking met een aantal staatsraden en vice-president van de Raad van State Donner.

Woensdagochtend start leuk met een bezoek aan het torentje en een rondleiding in het ministerie van Algemene Zaken. Daarna weer snel naar een opname voor Slag van Nederland. s Middags komt Brinks waardetransporten langs. Betalingsverkeer is ook een onderdeel van mijn portefeuille. Boeiende materie om in te duiken. Woensdagavond vlak voor middernacht wordt er nog een motie van wantrouwen ingediend door de PVV. Het quorum is niet aanwezig.

Maar gevolg is wel dat we allemaal donderdag om 10.15 uur weer present moeten zijn in de plenaire zaal om hoofdelijk stemmen over de motie. Resultaat alleen de PVV voor de motie van wantrouwen. Frustrerend. Op donderdag heb ik verder ter voorbereiding op het Algemeen Overleg over Staatsdeelnemingen nog een paar gesprekken, met Holland Casino en Nederlandse Spoorwegen. Leuk en afwisselend onderdeel van mijn portefeuille. Die donderdag presenteert de Rabobank haar jaarcijfers en organiseert daarover ook een bijeenkomst voor de Eerste en Tweede Kamer. Om zo ook het debat tussen politiek en bankensector een impuls te geven. Gelukkig kan ik daarbij nog wel even aanwezig zijn, ondanks de stemmingen op het einde van de middag. Helaas is de opkomst van kamerleden bedroevend. Alleen een vertegenwoordiger van het CDA en dus de VVD. Hopelijk blijft de Rabo dit wel doen en oppakken. Want ik heb wel een erg interessante discussie gehad over de bankensector. En 's avonds nog een extra fractievergadering over het nieuwe pakket bezuinigingen. Want de CPB cijfers zijn bekend geworden, en ook al vallen ze enigszins mee, toch moet er bezuinigd worden. Niet makkelijk, maar wel nodig.

Midden in de nacht pas terug in Leeuwarden, vanwege een lekke band. Om de volgende ochtend weer op tijd op weg te gaan voor een aantal werkbezoeken in de regio. Het innovatiecluster in Drachten met onder meer bezoeken aan DB Kiestra (lab automation) en Philips Consumer Lifestyle. Mooie voorbeelden van innovatieve bedrijven die kiezen voor verankering in de regio. DB Kiestra breidt fors uit, en Philips haalt de productie van scheerapparaten weer vanuit China terug naar Drachten. Van dit soort bezoeken wordt je blij als Tweede Kamerlid.

Artikel Zakenspiegel >>>