Staatsdeelnemingen, SNS Reaal, collegetour en meer

Op 30 april is de inhuldiging van de nieuwe koning. Grootste probleem: wat moet ik aan? Op maandag dus maar eens een bezoek gebracht aan de Leeuwarder ontwerpster Moniek Miedema. Eigenlijk te kort de tijd, dus wordt vervolgd. Want ik moest door naar een kort filmpje voor een bijeenkomst van accountants. Wat moet er veranderen na alle debacles bij Vestia en Meavita? Hoe gaat de nieuwe regelgeving (scheiding advies en control en verplichte roulatie van accountants per 1 januari 2016) uitwerken? Niet meer de meedenkende accountant, maar de accountant die ook grenzen stelt en zijn rug recht houdt. Een accountant die ook zorgt dat risicos begrijpelijk en inzichtelijk zijn voor degene waarvoor hij werkt (de Raad van Commissarissen, meer dan voor de Raad van Bestuur/directie). En ook trends signaleert in sectoren, waardoor de risicos toenemen, zoals bijvoorbeeld het onverantwoord gebruik van derivaten.

Na een late plenaire vergadering van het fractievoorzittersdebat op dinsdag over de CPB-cijfers en nieuwe bezuinigingen, weer vroeg op voor een ontbijtbijeenkomst van de Kamervoorzitter met nieuwe kamerleden. Er was bij de nieuwe kamerleden soms verbazing over het continu omgooien van de agenda, de dagelijkse regeling van werkzaamheden, maar ook de overvolle plenaire agenda, waardoor het lang duurt voordat debatten gepland kunnen worden.

Om 10 uur was het algemeen overleg staatsdeelnemingen. Dat gaat over alle bedrijven waar de Nederlandse Staat aandeelhouder is. Het gaat dan bijvoorbeeld om Holland Casino, Gasunie, maar ook NS. Een staatsdeelneming is wat de VVD betreft een vergaand middel om het publieke belang te waarborgen. Op dit moment zijn er nog heel veel staatsdeelnemingen, waarvan je je kan afvragen of dat wel nodig is. De VVD is voorstander van de privatisering van het Holland Casino en de Staatsloterij, want dat is geen taak van de overheid. Maar de VVD was ook kritisch over de mogelijke participatie van de NS in HTM en het vergroten van het NS-aandeel in Qbuzz.Moet een staatsbedrijf stappen in een markt, waar is afgesproken dat de markt haar werkt moet doen. Daarom is de VVD geen voorstander van nog meer invloed van de NS op de regionale/lokale vervoerdersmarkt. De VVD wil dat de Tweede Kamer straks voor een voldongen feit komt te staan bij de expansiedrift van de NS.

s Middags was er een algemeen overleg over het verbeteren begroten en verantwoorden. Wellicht niet een echt sexy onderwerp, maar voor het budgetrecht van de Tweede Kamer wel belangrijk. Door de VVD is altijd gehamerd op meer inzicht in de budgetflexibiliteit. Er moet helder en inzichtelijk zijn welke budgetten benvloedbaar zijn en op welke termijn. Minister Dijsselbloem deed gelukkig de toezegging om daarin verbetering aan te brengen.

Op donderdag kwam voormalig collega-raadslid Harry Bevers op bezoek in de Tweede Kamer om uitleg te geven over de vernieuwde website en het content management systeem daarachter, maar vooral ook gezellig om even bij te kletsen.

Ditmaal ook op vrijdag in Den Haag, vanwege de hoorzitting over het toezicht op SNS Reaal, die uiteindelijk genationaliseerd moest worden. Boeiend om te horen hoe de beleving toen in 2006 was, wat toen gebruikelijk was, waar men toen geen risicos zag. Wat kan er veel veranderen in een aantal jaren. Nu zou bijvoorbeeld de overname van Property Finance door SNS niet meer toegestaan worden, toen was het niet eens een directiebesluit bij De Nederlandse Bank. Ook de Raad van Commissarissen van SNS was aanwezig. Naast dat men terecht aandacht vroeg voor het op de persoon gerichte karakter van aanvallen na de nationalisatie van SNS, had ik toch wel ook een soort sorry of excuus verwacht richting de Nederlandse belastingbetaler.

Zaterdag opnieuw voor de VVD in actie, dit keer de collegetour. Ik was in de provincie Frysln ambassadeur voor de collegetour. Mijn opdracht: zoveel mogelijk (kandidaat)raadsleden uit Fryslân naar de collegetour te krijgen. En dat lukte, want met vertegenwoordigers uit onder meer Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Sdwest Frysln en zelfs Terscheling was er een zeer goede opkomst. In Amersfoort kwamen ruim 1.000 (kandidaat) raadsleden van de VVD bij elkaar voor informatie-uitwisseling en trainingen. Een fantastisch evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is, met een goede sfeer en veel enthousiasme.