Afwisselende baan

Tweede Kamerlid is een afwisselende baan, dat bleek deze week wel weer. Van banken tot wadden, van regio en partij tot BNR radio.

De week begon goed met een lunchgesprek met de Raad van Bestuur van ABN/AMRO. Een open en informatief gesprek dat ging over de strategie van ABN/AMRO, hypotheken, MKB-kredieten, hypotheekrentes, loonmatiging in de bankensector, noodzakelijke cultuuromslag bij de banken.

Ook tweemaal bezoek vanuit Fryslân in Den Haag. Allereerst Tom van Mourik (voormalig wethouder op Vlieland) om te praten over de huisvestingswet in relatie tot de Waddeneilanden, met wonen-woordvoerder Barbara Visser. De woningmarkt op de eilanden is zo anders dan in de rest van het land, dat vraagt om uitleg. Ook informatie, want er is een mogelijkheid van een Waddentoets voor wetgeving die de eilanden sterk kan raken. En daarnaast bezoek van gedeputeerde Sietske Poepjes van verkeer, natuurlijk over het MIRT en het aquaduct Skarster Rien. Op woensdag nog meer aandacht voor de regio, met een gesprek over de waddenvisserij, maar ook een gesprek over iets totaal anders, namelijk vermogensbeheerders en effectenhandelaren.

Op donderdag een korte opname gedaan voor BNR radio over de overname van de HTM door de NS. Vorige week sprak de Tweede Kamer nog over de staatsdeelnemingen en de expasiedrift van de NS richting HTM en een groter belang in Qbuzz. De VVD vindt dit onwenselijk, omdat voor de regionale/lokale vervoerdersmarkt is afgesproken dat de markt daar haar werk moet doen. Helaas past het wel in het huidige beleid voor staatsdeelnemingen en de strategie voor de NS. Komende week is er nog een kort debat over dit onderwerp in de plenaire zaal, als vervolg op het algemeen overleg over staatsdeelnemingen.

Er gebeurt daarnaast ook heel veel werk meer achter de schermen. Deze week moesten bijvoorbeeld feitelijke vragen ingediend worden bij het EU-trendrapport 2013 en de Begrotingswijziging Nationalisatie SNS.

Binnenkort gaat ook de VVD-partijcommissie Financiën weer van start, dus deze week ook een eerste overleg met de voorzitter van de partijcommissie Hans Bruijn. De VVD kent voor allemaal verschillende inhoudelijke onderwerpen partijcommissies. Een bron van kennis en informatie voor het Kamerwerk. Mooi dat al die vaak zeer druk bezette mensen tijd kunnen en willen vrijmaken voor de VVD.