Zonder krediet staat de economie stil

Het grootste onderwerp deze week was de kredietmarkt. Sinds begin 2012 krimpt de reële zakelijke kredietverlening. De VVD maakt zich grote zorgen over de kredietverlening in de toekomst. Daarom heeft de VVD het initiatief genomen voor een rondetafelgesprek (dat eerder plaats vond) en een Algemeen Overleg, dat dus woensdag plaats vond. Want zonder krediet staat de economie stil! Het is duidelijk dat de kredietverlening piept en kraakt. De mogelijkheid is zeer reëel dat de  kredietverlening de economische groei en het herstel op de woningmarkt gaat beperken. Dat mag niet gebeuren! Er kwamen heel veel voorstellen voorbij om de kredietverlening op peil te kunnen houden. Het Kabinet heeft op verzoek van de VVD toegezegd om te komen met een aantal scenario's voor de toekomst van de kredietverlening in Nederland. Banken moeten ook meer kijken naar de ondernemer achter het plan, en niet alleen werken met afvinklijstjes. Er is daarnaast gesproken over alternatieve financieringsvormen voor het MKB, zoals crowdfunding en kredietunies, en over de concurrentie in het Nederlandse bankenlandschap. Ik ben blij dat Minister Dijsselbloem uiteindelijk ook heeft toegezegd het gesprek aan te gaan met de Deutsche Bank over de problemen die er zijn voor MKB-ers en agrarische ondernemers. Veel ondernemers komen door de nieuwe strategie van de Deutsche Bank in de problemen, terwijl ze zelf destijds niet eens hebben gekozen voor die bank. Ook kredietverlening in de vorm van hypotheken staat onder druk. De VVD heeft met name ook aandacht gevraagd voor de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarbij. Vanuit de financiële sector krijgt de VVD signalen dat AFM de regelgeving wel heel erg stringent interpreteert. Banken mogen meer als het gaat om maatwerk dan ze op dit moment doen. Maar de banken zijn bang om op de vingers getikt te worden en gaan daardoor aan de veilige kant zitten. Banken moeten meer maatwerk kunnen leveren. Minister Dijsselbloem heeft ook toegezegd om in gesprek te gaan met de AFM over deze problematiek.

Deze week verder overleg met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Deze beroepsgroep staat ook voor een cultuuromslag na alle schandalen zoals bijvoorbeeld bij Vestia en Amarantis, maar in het verleden ook al Enron en Ahold. Accountants moeten vaker de rug recht houden. Meer transparant en inzichtelijk informatie verstrekken, maar ook beter kijken voor wie ze werken en rapporteren. Deze week ook vrijwel alle avonden op pad, maandagavond een zeer geslaagd etentje met de woordvoerders financiën en Europa van de coalitie, dinsdagavond de VVD-partijcommissie Financiën en woensdagavond het Achterhoeks Lentediner. En deze week ook een aantal kennismakingsgesprekken met Aegon en ASR (op dit moment nog 100% eigendom van de Nederlandse Staat) en gesprek met woekerpolis.nl over de problematiek van woekerpolissen.

Op donderdag een bijzondere bijeenkomst. Overleg van de Tweede Kamer met de Raad van Europa over minderheden. Friezen zijn aangemerkt als officiële minderheid in Nederland door Europa. En de Raad van Europa kijkt regelmatig hoe Nederland daarmee omgaat. Onderwerpen die daarbij de revue passeren gaan vooral over de Fries taal. Dan gaat het om de nieuwe taalwet die in de maak is, de decentralisatie van het vaststellen van de onderwijsdoelen voor de Friese taal van het Rijk naar de provincie, de gevolgen voor de Friese taal van de schaalvergroting bij justitie en politie en van de gemeentelijke herindelingen, maar ook de consequenties voor Omrop Fryslân door het gewijzigde mediabeleid voor de regionale omroepen. Vooral boeiend om daarover in gesprek te gaan met een Fin (Lap), Rus, Moldavische en Belgische.

De week werd afgesloten met een werkbezoek van de VVD-fractie aan het Havenbedrijf Rotterdam met een toelichting op de indrukwekkende positie van de haven van Rotterdam in de wereld en een rondvaart naar de 1e en 2e Maasvlakte. De Nederlandse Staat heeft ook aandelen (bijna 1/3 deel) in het Havenbedrijf Rotterdam, naast de gemeente Rotterdam. Dus het sluit ook mooi aan bij mijn portefeuille staatsdeelnemingen.