Week van de ondernemer

De week van de ondernemer van 8 april tot en met 12 april. En dat was in de agenda ook duidelijk terug te merken. Een bezoek aan de week van de ondernemer in Utrecht kon natuurlijk niet ontbreken. Maar samen met VVD-college Helma Lodders (landbouw) en LTO heb ik ook een boer bezocht die problemen heeft met de Deutsche Bank. Vorige week hadden we al een overleg gehad met de Deutsche Bank zelf (waarschijnlijk als enige partij). De problemen van deze boer liepen eigenlijk vooruit op alle problemen bij de Deutsche Bank die 18.000 klanten wil afstoten, omdat zijn lening afliep. De Deutsche Bank wilde de lening niet verlengen, maar ten laste brengen van het rekening-courant krediet, waardoor hij zijn rekeningen simpelweg niet meer zou kunnen betalen. En als hij wil overstappen naar een andere bank moet hij bijna 2 ton betalen om van een lening met een renteswap af te komen. Goed om in de praktijk te zien hoe de beslissing van de Deutsche Bank uitwerkt. De ondernemer wil eerst kijken of hij er met de Deutsche Bank uit kan komen. Daarom afgesproken om contact te houden om te kijken of en zo ja, hoe het probleem wordt opgelost.

In deze week van de ondernemer ook nog overleg met VNO-NCW/MKB, over de financiële sector en met name ook de kredietverlening aan het bedrijfsleven en een gesprek met Sustainable Finance Lab met een duidelijke visie op de problemen in de bankensector.  

Maar naast de ondernemers ook nog aandacht voor een aantal andere zaken. Binnenkort is er algemeen overleg over onder meer de Wadden in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding had ik eerder al een overleg gehad met de VVD’ers van de Waddeneilanden, maar deze week ook nog naar de Waddenacademie, het Waddenfonds en het Regiecollege Wadden.

En als regio-kamerlid wordt je ook regelmatig benaderd voor zaken in de regio. Daarom deze week samen met PvdA-collega Lutz Jacobi een bezoek aan zorgcentrum Nij Bethanie in Tzummarum, die actie voeren om de nieuwbouw door te zetten. De zorggroep, woningcorporatie en gemeente hadden plannen voor nieuwbouw van het zorgcentrum, maar zetten die onlangs in de ijskast. Er waren grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe lijn voor de zorgzwaartepakketten voor de realisatie van de nieuwbouw. Grootste punt is eigenlijk het loskoppelen van wonen en zorg, die al veel langer geleden in gang is gezet. Feitelijk moeten de betrokken partijen de plannen aanpassen, zodat ze in een andere vorm uitgevoerd kunnen worden. Zodat zorg toch dicht bij de mensen geregeld kan worden en mensen tegelijkertijd langer thuis kunnen blijven wonen.

Op vrijdag een zeer nuttig werkbezoek aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Onder andere gesproken over de zorgplicht en derivaten, maar ook de Europese beleggingsrichtlijn MIFID/MIFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation), EMIR (European Market Infrastructur Regulation, die gaat over OTC-derivaten (over the counter), centrale tegenpartijen en transactieregister) en AIFMD (Alternative Investment Fund Manager Directive) die zich richt op beheerders van beleggingeninstellingen. Bij de laatste ging het vooral over de positie van de pensioenuitvoerders in Nederland. Het werkbezoek werd afgesloten met het onderwerp hypotheken samen met VVD-collega Barbara Visser over de rol van de AFM.

En deze week werd op zaterdag afgesloten met een rondje IJsselmeer, want ik was als beoordelaar aanwezig bij de kadertraining van de VVD in Breukelen. Altijd leuk om nieuwe talenten binnen de VVD aan het werk te zien.