Regio en Duitse taal

De week begon met een boeiend werkbezoek aan Mienskipssoarch in Aldeboarn samen met VVD-collega Bas van ’t Wout. Erg leuk, omdat ik als manager werkte in de gemeente die is gestart met Mienskipssoarch, dat de WMO voor de gemeente uitvoert. Mooi om te zien dat het werkt om te kijken wat het probleem nu feitelijk is en wat de echte vraag is. Gevolg: minder kosten en hoge tevredenheid. Eigenlijk is de aanpak simpel: Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Iemand die thuis moeilijk nog boven kan schoonmaken niet direct huishoudelijke hulp geven, maar gewoon een extra stofzuiger regelen om boven ook nog goed te kunnen schoonmaken.

En ook weer aandacht voor de Wadden. Door de 3 provincies (Noord-Holland, Fryslân en Groningen), die decentraal inmiddels het Waddenfonds beheren en uitvoeren, bijgepraat over alles wat er speelt rondom het Waddenfonds. Samen met VVD-collega Betty de Boer (havens) ook een goed gesprek met de wethouder van Harlingen over de plannen voor een extra impuls voor toerisme in Harlingen door onder meer mogelijkheden voor kleine cruisevaart te benutten.

Vanuit de VVD ben ik ook lid van de Contactgroep Duitsland van de Tweede Kamer. Op woensdag organiseerde het Duitsland Instituut een ontbijt over de Duitse taal in het onderwijs. Een groot deel van de Nederlandse export gaat naar Duitsland. De kennis van de Duitse taal gaat echter hard achteruit. Aan tafel tijdens het ontbijt werd gekeken naar oorzaken en oplossingen. In de grensstreek zijn er goede voorbeelden van tweetalige scholen. In Fryslân zijn er ook drietalige scholen (Engels – Nederlands – Fries), maar wellicht ook een optie om eens te kijken naar een combinatie met Duits? Daarnaast is er op dit moment veel aandacht voor techniek in het onderwijs. In dat kader kan er wellicht ook aandacht zijn voor de Duitse taal, want Duits en techniek zijn nauw met elkaar verbonden.

Deze week stond verder vooral ook in het teken van twee grote debatten in de Tweede Kamer. Allereerst over het vorige week afgesloten sociaal akkoord, en daarnaast over de trieste zelfmoord van de Rus Dolmatov in vreemdelingenbewaring, waarbij staatssecretaris Teeven onder vuur lag.