Luxemburg, Wadden en Deutsche Bank

Op zaterdag al richting Den Haag, want op zondag vertrok de Commissie Rijksuitgaven naar Luxemburg voor een werkbezoek aan Eurostat, de Europese Rekenkamer en ESM (European Stability Mechanism). De treinreis begon op Den Haag Holland Spoor, via Rotterdam naar Brussel en Luxemburg. ’s Avonds was er een ontvangst door de ambassadeur in Luxemburg. Helaas was ik volgende dag ziek, waardoor ik dat deel van het programma moest missen. Aan het eind van de middag stapten we weer in de trein naar Den Haag, waar ik 's avonds laat mijn appartement moe van de reis binnen kon stappen.

Op woensdag vond het algemeen overleg Noordzee en Waddenzee plaats. Een veelheid van onderwerpen stond op de agenda. Ik heb primair aandacht besteed aan ondernemers. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, ook in bijzondere gebieden als de Wadden. Daarom veel aandacht voor de regeldruk in het gebied, maar ook voor de plannen van Harlingen (o.a. kleine cruiseschepen), de verdieping van de Eemshaven, watertaxi’s op het Wad, de bruine zeilvloot, windmolens langs de kust en veel meer.

http://www.aukjedevries.nl/index.php/nieuws/nieuws-archief/702-de-wadden-een-prachtig-gebied-om-te-ondernemen

Op donderdag het debat over de Deutsche Bank. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de Deutsche Bank eenzijdig voorwaarden kan wijzigen waardoor ondernemers in grote financiële problemen komen en boetes kan rekenen als ondernemers noodgedwongen moet overstappen. Deze klanten hebben niet zelf hebben gekozen voor Deutsche Bank, maar kregen die ongevraagd toch door ingrijpen van de overheid. De VVD heeft de Minister gevraagd om forse druk op de Deutsche Bank te houden. En de Deutsche Bank om hun slogan "Passion to perform" waar te maken. Los de problemen van ondernemers snel en adequaat op! Daarvoor heeft de Tweede Kamer op voorstel van de VVD een deadline gesteld: medio juni 2013. Dan krijgt de Tweede Kamer ook een terugkoppeling van de Minister.

http://www.aukjedevries.nl/index.php/nieuws/nieuws-archief/704-deadline-voor-deutsche-bank-om-problemen-op-te-lossen

Naast deze grote onderwerpen ook nog een overleg gehad met Detailhandel Nederland. Natuurlijk over de problemen die detaillisten hebben met de Deutsche Bank, maar zeker ook over de problemen met het betalingsverkeer (de storingen en de DDOS-aanvallen van hackers). En gelukkig komt de regio ook regelmatig langs in Den Haag, en dat is dan een mooie kans om bij te praten. Dit keer waren Serge Hollander en Harry Bevers (VVD-raadsleden Leeuwarden) op bezoek.