Wadden: ruimte om te ondernemen

De Wadden is altijd een leuk onderdeel van mijn portefeuille, want je kan concreet wat voor de regio doen. De Wadden is niet alleen een fantastisch en bijzonder gebied, maar ook een gebied met mogelijkheden om te ondernemen. De vergunningverlening RWE Eemshaven geeft aan hoe complex de vergunningverlening soms is in en rond het Waddengebied. Voor ondernemers moet het eenvoudiger en makkelijker worden om te ondernemen. Ook de Europese Unie ziet meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld kusttoerisme en cruises. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Duitsland langs de Waddenkust is er veel meer mogelijk. Dat vraagt niet om extra wet- en regelgeving.  Het bedrijfsleven is prima zelf in staat om nieuwe activiteiten te ontplooien. Ze moet alleen de ruimte krijgen om te ondernemen.

In Harlingen wil men kleinere cruiseschepen in de haven ontvangen, maar er zijn nog problemen met de wachtplaats op de Wadden. De Minister heeft in het algemeen overleg Waddenzee toegezegd dat ze het probleem rondom de wachtplaats op wil lossen. Verder wil de Minister op verzoek van de VVD ook kijken naar de snelheidsbeperkingen voor de watertaxi’s. Dit is een goede aanvulling op de reguliere bootdiensten, maar het is typisch dat watertaxi’s in Rotterdam sneller mogen varen dan op het buitenwater van het Wad. De Minister heeft toegezegd dat het werk voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven in 2014 kan beginnen. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de Eemshaven.

En als het gaat om de bruine zeilvloot moeten de Nederlandse schepen die op de Oostzee varen ineens een internationaal erkend certificaat aan boord hebben. Een dergelijk certificaat bestaat niet. Het enige internationaal erkende certificaat voor passagiersschepen is een SOLAS certificaat. Maar de bijbehorende regelgeving is niet bedoeld voor relatief kleine zeilschepen. Het gevolg hiervan is dat de schepen die reizen maken op de Oostzee de exploitatie onmiddellijk moeten stoppen. Denemarken stelt ook disproportionele eisen aan oude zeilcharters. De Minister heeft aangegeven dat er druk wordt uitgeoefend op Denemarken.

Ondernemers in toerisme en recreatie langs de Noordzee en Waddenzee maken zich terecht zorgen over de plannen voor windenergie op zee, met name de windmolens binnen de 3 mijlszone. Mogelijk zijn ook locaties ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog in beeld. De VVD wil dat de toeristisch-recreatieve belangen van het Waddengebied, de Waddeneilanden en de Noodzeekust zwaar meetellen bij de keuze van locaties. De Minister heeft toegezegd daar bij de ontwerp-structuurvisie windenergie op zee rekening mee te houden.

Al met al een zeer nuttig algemeen overleg over de Waddenzee, met een paar goede toezeggingen. De uitwerking daarvan zal de VVD natuurlijk op de voet volgen.