Van Brussel en gehaktdag naar Terschelling

Op maandag vroeg vertrekken naar Brussel om met de bus zo de file in te rijden. Daardoor iets te laat voor het bezoek aan de Europese Commissie. Een vol programma met eerst een discussie over economie en financiën, en aansluitend een gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie: Barosso. ’s Middags in het Europees Parlement een discussie met EU-ambassadeurs (wat zijn de ontwikkelingen in hun land en hoe kijken zij aan tegen Nederland) en een gesprek met Guy Verhofstadt (voorzitter van de liberale ALDE-fractie). De dag werd afgesloten op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Goed om kennis te maken met degene die bij de PV over het financieel beleid gaat, afgesproken om later in het jaar nog een keer een dag Brussel te doen om meer specifiek op mijn portefeuille toezicht financiële markten in te zoomen. Na een lange dag om 11 uur terug in Den Haag.

Dinsdag is een dag met vaste momenten: fractie, vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmen. Maar deze dinsdag wordt afgesloten met een stevig debat over de toeslagenfraude met staatssecretaris Frans Weekers. 7 oppositiepartijen dienen een motie van wantrouwen in, dus rond 02.00 uur wordt het stemmen. Weekers houdt vertrouwen van de meerderheid (VVD, PvdA, Christenunie en SGP). Duidelijk is dat het toeslagenbeleid fraudegevoelig is, mede door de Tweede Kamer zelf, want van de Tweede Kamer moest uitgegaan worden van vertrouwen en dus achteraf pas getoetst worden. Tijd om daar zeer kritisch naar te kijken.

Op woensdag doe ik de behandeling van de novelle voor de implementatie van de AIFM – richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive). In 2012 is er door de Tweede Kamer unaniem een amendement van de VVD aangenomen. Het amendement zorgt dat beheerders van beleggingsfondsen, als ze uitsluitend voor pensioenfondsen werken, uitgesloten zijn van de richtlijn. De VVD is van mening dat Nederland over de Nederlandse pensioenfondsen gaat, en dat Europa hier niet over zou moeten gaan. De minister wil dat terug draaien op basis van een ambtelijk mailtje. De VVD is nog niet overtuigd.

Op diezelfde woensdag worden ook de Verantwoordingsstukken 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister van Financiën en de rapporten van de Algemene Rekenkamer daarover door Saskia Stuiveling. Belangrijk om te kijken of wat de regering van plan was ook daadwerkelijk is uitgevoerd en bereikt. Vandaar de naam: woensdag gehaktdag.

’s Avonds nog een leuk werkbezoek: Holland Casino in Scheveningen. Holland Casino is één van de staatsdeelnemingen en in het regeerakkoord staat dat Holland Casino onder voorwaarden wordt verkocht. Dus voldoende gesprekstof.

Het echte verantwoordingsdebat is op donderdag, een lange dag vergaderen over de verantwoordingsstukken. Het begint om 10.15 uur en duurt tot begin van de avond. De VVD kiest er bewust voor om de fractievoorzitter dit debat te laten doen, om aan te geven dat de VVD het belangrijk vindt. De Tweede Kamer is er niet alleen voor de nieuwe plannen, maar heeft ook de taak de regering te controleren en te kijken of ze hun werk goed hebben gedaan. Halbe Zijlstra kiest er terecht voor om de bolle verzorgingsstaat ter discussie te stellen: “alles wat overheid meer doet dan strikt noodzakelijk, is in feite motie van wantrouwen aan samenleving”.

Zodra je op de boot naar een Waddeneiland stapt heb je het gevoel dat je lekker weg bent, ook al is het voor je werk als Tweede Kamerlid. Op vrijdag heb ik een aantal afspraken staan op Terschelling. Samen met de VVD Terschelling eerst langs bij wethouder Teun de Jong om te praten over de “veerbotenoorlog” tussen Doeksen en EVT. Samen met VVD-collega Betty de Boer heb ik de week ervoor al vragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld over de gevolgen voor de reiziger, de dienstregeling, de dienstverlening en over de snelheid, of beter gezegd de traagheid, van het proces. Daarna een bezoek aan zorgcentrum De Stilen, wet- en regelgeving werkt op de eilanden vaak anders uit. Hier in ieder geval een pleidooi voor het snel doorvoeren van scheiden en zorg. Na de lunch op het strand bij De Branding (Midsland) door naar Lies, waar ik de officiële opening van het wandelknooppunt doe. Erg leuk! Het is belangrijk dat mensen van de natuur kunnen genieten, en het dus niet een gebied wordt met een hek erom heen. Er moeten activiteiten mogelijk blijven. En dit wandelnetwerk speelt in op de trend van (lange afstand) wandelen.