Thialf, rijksuitgaven en VVD-congres

Deze week ben ik heel veel aangesproken op Thialf, bijna bij elk gesprek kwam het wel aan de orde. Hoe kan dit nou?, is de meest gestelde vraag. Duidelijk is dat het leeft, veel mensen hebben een goed gevoel bij Thialf. Als Fries ben ik natuurlijk voor Thialf als ijstempel. Maar, eerlijk is eerlijk, de Tweede Kamer gaat er niet over.

Na een normale dinsdag met een weer leuke partijcommissie Financiën, is de woensdag wel heel divers. Eerst foto's maken voor het blad Bank Wereld van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarna een gesprek met de Schiphol Group, één van de staatsdeelnemingen, en een zeer boeiend bedrijf met kennis van luchthavens die overal ingezet wordt. Dan door naar een petitie aanbieding door de werknemers van Prins Dokkum, voorafgaand aan een algemeen overleg, waar het onderwerp ook op de agenda staat. Aansluitend komt de burgemeester van Haaksbergen langs, om een pleidooi te houden voor het Nedersaksisch. Dit punt komt vast aan de orde bij de taalwet, die binnenkort wordt behandeld. BNR wil daarna nog een reactie op het bericht dat banken de kredietvoorwaarden voor het MKB aanscherpen. Het MKB is te afhankelijk van de
banken voor financiering, er moet ook gekeken worden naar alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en kredietunies.

Donderdag de hele ochtend een brainstorm bijeenkomst met een commissie die wat minder bekend is en minder in de schijnwerpers staat, de commissie voor de rijksuitgaven. De commissie voor de Rijksuitgaven houdt zich bezig met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van collectieve middelen. Wanneer het gaat om de verbetering van de begroting of verantwoording, dan komt de commissie voor de Rijksuitgaven in beeld. Bij wijzigingen van de regelgeving over de financiële controle van de overheidsuitgaven, zoals vastgelegd in de Comptabiliteitswet, overlegt de commissie met de minister van Financiën. Verder is de commissie voor de Rijksuitgaven belast met het behandelen van de rapporten van de Algemene Rekenkamer, jaarlijks zijn dit ongeveer 25 rapporten over het functioneren en presteren van de rijksoverheid op de diverse beleidsterreinen. De brainstorm was gericht op het nog beter kunnen oppakken van de rol van de commissie rijksuitgaven.

's Middags komen Bearn Bilker (burgemeester Kollumerland ca) en Tjeerd van der Zwan (burgemeester Heerenveen en voorzitter VFG) langs. Het doel van het gesprek is de taalwet, maar natuurlijk wordt er ook gesproken over Thialf. Het eind van de middag nog een gesprek samen met PvdA-collega Henk Nijboer met jonge, talentvolle mensen van de verzekeraars in Nederland. Erg leuk om zo in discussie te gaan over de verzekeringsbranche. Na de bijna wekelijkse motie van wantrouwen, ditmaal voor minister Schippers voor de zorgfraude, die het (wederom) niet haalt, kan iedereen weer naar huis.

Op vrijdag begint de dag in de regio met het Noordelijk overleg met VNO-NCW-MKB en daarna nog met Groningse raadsleden, om vervolgens weer richting Randstad te gaan. 's Middag is het congres van de VVD bestuurdersvereniging en op vrijdagavond en zaterdag het VVD congres. Ontzettend leuk om alle bekenden weer te zien. Ook hier vaak aangesproken over Thialf. Op zaterdag staat het onderwerp integriteit op de agenda, een belangrijk onderwerp. Het bestuur presenteert een set maatregelen, die worden aangenomen door het congres.