Staatsdeelnemingen, taalwet en betalingsverkeer

Eindelijk weer eens een beetje mooi weer op maandag. Ditmaal een werkbezoek aan Groningen met de collega´s Remco Dijkstra en Betty de Boer. De ontvangst is in het voetbalstadion van de voormalige voetbalclub Veendam, hier onder andere een presentatie van het bedrijf IMS intermodal solutions. Verder aandacht voor de verbindingen met Duitsland. Het belang van de oostboog wordt onderstreept. Daarna een bezoek aan het Bezoek aan het bedrijf Nedmag in Veendam, dat magnesiumzouten wint in de omgeving van Veendam.

Naast de vaste onderdelen fractievergadering, mondeling vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmingen, op dinsdag maar liefst de aanbieding van 2 petities. Eerst de financieel adviseurs die aandacht vragen voor de extreme eisen voor de permanente educatie die 1 januari 2014 ingaat, met name het vervallen van de diploma´s na korte tijd zorgt voor veel onzekerheid. Daarna bieden een aantal kinderen uit Fryslân 2.200 handtekeningen aan voor het behoud van de provincie Fryslân. Leuk dat de kinderen al zo jong bezig zijn met dit soort zaken en zo´n initiatief nemen.

Woensdag is een volle dag met een lunchbijeenkomst met de ABN-AMRO over het klantbelang centraal en de zorgplicht. Dit keer samen met coalitiegenoot PvdA. Goed om te kijken naar de balans eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht met het oog op de wettelijke verankering van de zorgplicht die eraan zit te komen in de Financiële wijzigingswetten 2014.

's Middags een algemeen overleg staatsdeelnemingen. In de zomer presenteert minister Dijsselbloem een nieuw staatsdeelnemingenbeleid, dus een mooie gelegenheid om aan te geven wat de VVD in de toekomst belangrijk vindt. De insteek moet zijn dat je alleen een staatsdeelneming hebt als het publieke belang niet op een goede manier goed, bijvoorbeeld via wet- en regelgeving, geregeld kan worden. Daarnaast stond ook de voorgenomen verkoop van de aandelen van Urenco op de agenda. Daarover waren, ook van de kant van de VVD, nog veel vragen. Hoe borg je zaken als non-proliferatie, veiligheid en leveringszekerheid? Ook de kruissubsidiëring NS – Qbuzz kwam weer aan de orde. De VVD vindt dat er nog onvoldoende zicht is op de mogelijke kruissubsidiëring van NS en haar dochterondernemingen. De VVD is daarom blij dat de minister een onafhankelijk, extern onderzoek heeft toegezegd.

's Avonds de bespreking van de Wet gebruik Fries taal met op de tribune een bus Friezen (o.a. het Steatekomitee Frysk van Provinciale Staten, maar ook gedeputeerde, ambtenaren, Omrop Fryslân. En in de plenaire zaal vooral "Friezen"aan het woord: Gert-Jan Segers (Christenunie), Sander de Rouwe (CDA), Lutz Jacobi (PvdA), Magda Berndsen (D66) en ikzelf. Daarnaast nog Ronald van Raak (SP). Van tevoren hadden meerdere partijen aangegeven dat men wat wilde doen voor Omrop Fryslân. Uiteindelijk werd dat (nog) niet waar gemaakt, want alle moties daarover werden aangehouden. Al met al een leuk debat, en toch wel een historisch moment. De VVD was positief over de Wet gebruik Friese taal.

Begin april was er veel onrust over het betalingsverkeer, eerst met een grote storing bij de ING (foute weergave van af- en bijschrijvingen op rekeningen) en daarna Ddos aanvallen op banken, waarbij ook ING weer in de problemen kwam. Met deze rondetafelgesprekken op donderdag wil de Tweede Kamer beter zicht krijgen op de wijze waarop de veiligheid en beschikbaarheid van digitaal geld is geborgd en of toezicht en wet- en regelgeving voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast hoopt de commissie informatie te krijgen over de precieze oorzaken van de recente storingen in het betalingsverkeer en over de manier waarop de informatievoorziening bij storingen verbeterd kan worden. Het was een lang rondetafelgesprek, dat duurde van 13.30 tot 18.30 uur met 4 blokken: 1. Belanghebbenden (consumenten/ondernemers) 2. ICT 3. Banken 4. Toezichthouders (DNB en AFM). Al met al veel informatie op gedaan voor het algemeen overleg over het betalingsverkeer. Oplossingen lijken soms eenvoudig, maar blijken in de praktijk toch wat ingewikkelder (bijvoorbeeld het Belgische model Tina). In ieder geval ook blij met de open opstelling van met name de ING en ABN/AMRO over wat er mis ging en wat anders moet.