Verzekeringen, krimp, witwassen en Terschelling

Eindelijk zomer, heerlijk! Dus aan het begin van de week mijzelf voorgenomen dat ik ook nog wat zonnestralen wil meepikken. Dinsdag was een dag met de vaste overleggen. Woensdag had ik n Bussum een rondetafelgesprek voor het blad Verzekerd! van het Verbond van Verzekeraars met de directeur van Generali (Freek Wansink) en klant (Aimy Scholten). Een leuk gesprek over verzekeraars en klanten. Hoe wordt er tegen verzekeraars aangekeken? Wat merkt men van vernieuwing? Wat moet beter en hoe dan? Vanuit Bussum snel terug naar Den Haag, want er zijn ook stemmingen op woensdag. En omdat het zulk heerlijk weer is, de dag afgesloten in Scheveningen, even genieten van de zon.

Donderdag begint met een krimpontbijt van de krimpregio’s in Limburg, Zeeland en Groningen en anticipeerregio’s (o.a. Noord-Oost Friesland). Mooi dat er veel VVD-collega’s aanwezig zijn. Boeiende discussie over alle problemen van een krimpregio, bijvoorbeeld scholen en woningbouw, maar ook problemen met mededinging bij samenwerking van zorginstellingen. Wat mij betreft draait het om het zoeken van creatieve oplossingen, en als er regelgeving is die knelt kijken of daar iets aan gedaan kan worden.

Na een gesprek met het Verbond van Verzekeraars over het flankerend beleid bij de beleggingsverzekeringen (ofwel woekerpolissen), een gesprek met Judith Sargentini over de 4e anti-witwasrichtlijn. Judith Sargentini is lid van het Europees Parlement voor Groenlinks en rapporteur op dit dossier. Goed om zo direct en in een vroeg stadium al te kunnen meepraten over Europese regelgeving. Belangrijke punten voor de VVD zijn de reikwijdte van de richtlijn (deze gaat verder dan de aanbevelingen van de Financial Transaction Action Taskforce), de regeldruk en de administratieve lasten als gevolg van deze richtlijn en de privacy. De bijeenkomst moest echter maar liefst 2x onderbroken worden voor stemmingen, onder andere een hoofdelijke stemming over de vergaderprocedure voor het debat over de gevangenissen. Niet leuk voor de externen die je op bezoek hebt.

Omdat het onzeker was hoe het debat over de gevangenissen zou verlopen, bleef het risico dat er weer gestemd moest worden. Daarom donderdag pas weer laat in Leeuwarden, maar volgende dag toch vroeg op voor de boot naar Terschelling. Een volle dag met gesprekken op het eiland over economie, RO (o.a. langdurig proces van vaststellen van bestemmingsplan, waardoor ondernemers op slot zitten), natuur (o.a. stikstofdepositie en werking van cumulatie-effecten) en wonen. VVD-college Barbara Visser met de portefeuille wonen was mee voor een gesprek met woningcorporatie De Veste op Terschelling en ’s avonds een bijeenkomst met de huurdersvereniging. De huurders maken zich zorgen over de gevolgen van het kabinetsbeleid op de woningmarkt. Met een duidelijk uitleg van Barbara Visser kreeg men een reëel beeld. Vooral de specifieke woonmarkt op een Waddeneiland, kwam aan de orde. De woningprijzen zijn hoog (en ook de gemiddelde WOZ-waarde), de mogelijkheden voor nieuwbouw (zeer) beperkt, en dus weinig mogelijkheden voor de middengroepen. De corporatie probeert in het gat te springen.