ASR, betalingsverkeer, NS en zorgplicht

Op maandag en/of vrijdag probeer ik als het even kan een werkbezoek in te plannen. Op maandag dit keer de verzekeraar ASR. ASR is één van de verzekeraars die eigendom is van de Nederlandse Staat. Met de aankoop van Fortis en ABN/AMRO in 2008 kwam ook de verzekeraar ASR mee. Belangrijk onderwerp van gesprek was daarom ook een toekomstige “exit”. Het is niet het doel van de Nederlandse Staat om banken en verzekeraars in eigendom te hebben. Dus als het verantwoord mogelijk is, zal ASR weer “naar de markt gebracht worden”. Medio 2013 komt het kabinet met zijn aanpak voor de “exit” van ABN/AMRO en ASR, dus er was genoeg te bespreken. Andere belangrijke onderwerpen waren de zorgplicht van de financiële sector en de hypotheken.

Woensdag had ik een algemeen overleg over het betalingsverkeer. In april van dit jaar waren er forse storingen in het betalingsverkeer, die tot grote onrust hebben geleid bij klanten en ondernemers. Storingen bij ING, door DDOS-aanvallen, maar ook bij iDeal. Nederland heeft een sterk ontwikkeld elektronisch betalingsverkeer. Maar is daardoor ook kwetsbaar! De recente aanvallen hadden dan ook een grote impact op het vertrouwen in het betalingsverkeer. Het betalingsverkeer moet gewoon goed geregeld zijn. Maar de VVD wil niet dat we doorslaan met regelgeving, want de betrouwbaarheid van online betalingsverkeer is al zeer hoog (99,9%). In september komt minister Dijsselbloem opnieuw naar de Tweede Kamer met de verbeteringen die noodzakelijk zijn, waaronder een mogelijkheid voor een pin – backup-faciliteit. Belangrijk voor ondernemers en klanten, want bij de storingen in april stonden klanten met een volle tank bij een tankstation, terwijl ze niet konden betalen. De VVD heeft daarnaast gevraagd om het interbancaire systeem in weekenden en zondagen te openen, zodat er ook geld tussen banken overgemaakt kan worden op die dagen. De VVD heeft ook gevraagd naar de pinautomaten. Het aantal geldautomaten daalt sinds 2008 gestaag. Per miljoen Nederlanders zijn er zo'n 450 pinautomaten, in andere West-Europese landen is dat hoger (ruim 780). Als de laatste geldautomaat verdwijnt uit een dorp levert dat vaak veel commotie op. Daarom wilde de VVD weten welke de afspraken hierover zijn gemaakt in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Op woensdag ook het debat over Fyra. Vanuit de portefeuille staatsdeelnemingen was dit natuurlijk ook een belangrijk debat. Daarom was naast staatssecretaris Mansfeld ook minister Dijsselbloem daarbij aanwezig. NS is een 100% staatsdeelneming. Veel van de desinvesteringen van NS vertalen zich later mogelijk in een lager dividend voor de Nederlandse Staat. Natuurlijk een heel rare situatie, want de NS lijkt weinig risico te lopen en voelt niet de normale druk van aandeelhouders. Onduidelijk bleef nog welke invloed het Fyra – debacle op het dividend in 2013 heeft. Hierover zal in de 2e helft van dit jaar meer duidelijkheid komen.

Op woensdag en donderdag ook nog gesprekken over totaal andere onderwerpen, zoals corporate governance of simpelweg goed bestuur (met Eumedion) en vakbekwaamheid in de financiële sector (met Adfiz).

De donderdag wordt afgesloten met een rondetafelgesprek over de zorgplicht voor financiële dienstverleners. Het kabinet wil de zorgplicht wettelijk vastleggen, conform het regeerakkoord. De zorgplicht moet waarborgen dat de financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. Aan het rondetafelgesprek deden mee de Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Adfiz (financiële adviseurs), Autoriteit Financiële Markten, Kifid (klachteninstituut financiële dienstverlening), MKB, Consumentenbond en een jurist. De meeste aanwezigen (met uitzondering van Consumentenbond en AFM) vonden het niet nodig om de extra zaken rondom zorgplicht vast te leggen, er ligt al heel veel vast, en consumenten zijn al goed beschermd. Recent was er bijvoorbeeld een uitspraak van de rechter. Terwijl de bank nadrukkelijk had geadviseerd om niet in Lehman-notes te gaan, deed de klant het toch, en verloor bij de ondergang van Lehman alles. Maar kreeg uiteindelijk bij de rechter toch gelijk. Dat gaat natuurlijk al heel erg ver. En als je de klant helemaal geen eigen verantwoordelijkheid geeft, maar alles neerlegt bij de financiële dienstverlener, gaat de consument dan niet achterover leunen? Dat wordt in september nog een boeiende discussie!