Vlieland, veerboten, betalingsverkeer, rijksdiensten en zomerreces

De week start met een werkbezoek aan Vlieland. Goed overleg gehad met de VVD-wethouder Rients Hoekstra en VVD-fractievoorzitter Dick Visser. De veerbotenkwestie speelt enorm op Vlieland en Terschelling. Er dreigen in de winterperiode honderden afvaarten te worden geschrapt. Een zorgelijke ontwikkeling voor de eilanden.

Dinsdag is de gewone indeling: fractie, mondeling vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmingen. Dit keer is echter ook het debat over de aandelen van de man van minister Schultz. Aangezien de minister zich gewoon heeft gehouden aan de regels gaat het debat toch een beetje als een nachtkaars uit.

Op woensdag heb ik eerst een wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De VVD vindt het belangrijk om niet alleen maar vooruit te kijken en nieuw beleid of plannen te maken, maar ook terug te kijken. Is wat is afgesproken ook uitgevoerd volgens plan? Zijn de afgesproken doelen bereikt (doelmatigheid)? Daarna snel door naar het VAO online betalingsverkeer (VAO = verslag algemeen overleg). Dit is een plenaire afronding van het eerder gehouden algemene overleg. Er kunnen dan moties worden ingediend. De VVD doet dat niet, omdat de VVD het belangrijk vindt dat de sector vooral ook eerst zelf aan de slag gaat. En dat daarnaast het toezicht goed is geregeld voor de gehele keten van het betalingsverkeer. Het betalingsverkeer moet veilig en betrouwbaar zijn, maar we moeten niet doorslaan in regelgeving. Samen met VVD-collega Betty de Boer toch besloten om vervolgvragen te stellen over de veerbotenkwestie. De staatssecretaris moet een meer actieve rol nemen om snel tot een oplossing te komen voor de eilanders.

Tussendoor nog een gesprek gehad met een reder over het gebrek aan krediet. Sommige sectoren krijgen geen krediet meer, ongeacht of het een goed plan en goede ondernemer is. Dat kan natuurlijk niet, banken moeten niet werken met alleen maar afvinklijstjes. En daarnaast nog overleg gehad met verschillende betrokken VVD-collega's over krimp. En de hele week speelt op de achtergrond continu de discussie over de rijksdiensten en de gevolgen voor Fryslân. De VVD gaat samen met PvdA, SP en Christenunie een motie indienen voor aanvullende maatregelen voor Fryslân, omdat Fryslân harder wordt geraakt dan andere provincies. Ik ben blij dat er wat extra's gebeurt. Met dank aan VVD-collega Roald van der Linde.

Donderdag is de laatste dag voor het zomerreces. De verwachting is dat het een lange dag gaat worden met nachtelijke stemmingen. Een deel van de stemmingen worden aan het begin van de middagvergadering al afgerond. Tussen de middag ook de traditionele Binnenhof Barbecue in Nieuwspoort. Tussendoor nog een kennismakingsgesprek met de nieuwe ambassadeur van Duitsland, want ik zit in de parlementaire contactgroep Duitsland – Nederland, en ook nog een goed overleg over de erfpachtkwestie op de Waddeneilanden. De laatste stemmingen vinden veel eerder plaats dan verwacht, alle stemmingen zijn rond 23.00 uur afgerond. Dus kon iedereen al vroeg naar het ook traditionele Nieuwspoort feest voor het zomerreces. Dit keer treedt VVD-collega Arno Rutte op met zijn band Harige Harry & de Ladyshavers.

Vrijdag is de eerste dag van het zomerreces, maar samen met VVD-college Betty de Boer toch nog een afspraak in Den Haag met de zeilcharters die problemen hebben met Denemarken als het gaat om het varen van de bruine zeilvloot op de Oostzee. Het is een al jaren voortslepend proces. En daarna door naar Harlingen voor een gesprek met Doeksen, één van de partijen in de veerbotenkwestie. Op zaterdagochendt nog het traditionele overleg in Grou met raads- en statenleden in Fryslân.