Reces, derivaten en hypotheekrente

In het reces tijd voor een aantal goede werkbezoeken onder meer aan Texel (met VVD-collega’s Ybeltje Berckmoes en Helma Lodders), Nibud, Schiphol, veemarkt Leeuwarden (met VVD-collega Helma Lodders), Museum Princessehof Leeuwarden (met VVD-collega Tamara van Ark) en Nibud. En een hartstikke leuk bezoek met een aantal VVD-collega’s aan Terschelling voor een fundraising van de VVD en kijken naar ondernemerschap en de Wadden. In de zomer ook tijd voor de leuke activiteiten die Fryslân te bieden heeft: Wielerronde Surhuisterveen, PC Kaatsen (Franeker) en Skûtsjesilen (Lemmer).

Het nieuwe politieke jaar begint met een fractieweekend in Twente. De werkweek start met een werkbezoek; aan De Nederlandsche Bank met aandacht voor banken, betalingsverkeer en verzekeraars. Later in de week ook nog een gesprek met de Nederlander Steven Maijoor, de baas van ESMA (European Securities and Markets Authority).

Het is direct een drukke week met twee plenaire debatten: over derivaten en over de hoogte van de hypotheekrente.

Sommige instellingen en bestuurders hebben gefaald als het ging om derivaten, wisten niet waar ze mee bezig waren of namen te grote risico’s. Derivaten kunnen echter heel nuttige instrumenten zijn voor het beheersen van risico’s. Je moet dan wel weten wat je doet. Toezichthouders en bestuurders zijn daar eerst verantwoordelijk voor. En als die falen, moeten ze aangepakt worden. De VVD is van mening dat meer regels zeker niet de oplossing is. De cultuur en kwaliteit van alle spelers (bestuurders, toezichthouders en accountants) verdient meer aandacht.

De hypotheekrente is Nederland is historisch gezien laag. Toch is er veel commotie over de hoogte van de hypotheekrente. Begrijpelijk als je ziet dat er in andere landen minder wordt betaald. De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft een petitie aangeboden en vraagt om een maximumgrens te stellen aan de winsten op hypotheekrentes. Hoe sympathiek en makkelijk het wellicht ook klinkt, het is volgens de VVD niet dé oplossing. Meer concurrentie door meer nieuwe toetreders en transparantie zijn volgens de VVD dé oplossing voor een marktconforme hypotheekrente.