Zorgplicht, vakbekwaamheid, woekerpolissen en veel meer

Op maandag vond het wetgevingsoverleg plaats over de wijzigingswet financiële markten met een groot aantal onderwerpen, zoals zorgplicht, liquiditeitseisen, betalingsverkeer, accountants en vakbekwaamheid. De VVD maakt zich zorgen of we niet doorslaan qua regelgeving, in hoeverre er voldoende rekening is gehouden met ongewenste neveneffecten en of we in Europa niet te ver voor de troepen uitlopen waardoor onze concurrentiepositie benadeeld wordt. Uiteindelijk geldt voor regelgeving ook de wet van de verminderde meeropbrengst. De plannen voor de zorgplicht baren de VVD vooral zorgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de zorgplicht wettelijk wordt verankerd. Afgezien van het feit dat de zorgplicht eigenlijk al wettelijk is geregeld, gaat het er nu vooral om hoe dit gebeurt. De VVD vindt het belangrijk dat de consument ook altijd een eigen verantwoordelijkheid heeft. De huidige zorgplicht gaat al heel ver. Het moet straks niet zo zijn dat door dit wetsvoorstel de bekende uitspraak rondom Lehman Brothers normaal wordt. De bank adviseert negatief, de klant doet het toch, verliest zwaar en krijgt van de rechter toch gelijk. Dat kan wat de VVD betreft niet! De VVD heeft daarom samen met D66 een amendement ingediend. Verder ook nog twee moties ingediend, één over de concurrentiepositie van de Nederlandse financiële sector en één over het aanpassen van het vakbekwaamheidbouwwerk voor de financiële sector (samen met D66).

De rest van de week nog de maandelijkse VVD-partijcommissie Financiën met goede inhoudelijk discussie over thema’s als vakbekwaamheid in de financiële sector en de kabinetsvisie op de financiële sector. En een algemeen overleg over de beleggingsverzekeringen. In de volksmond beter bekend als woekerpolissen. Het dossier beleggingsverzekeringen is voor consumenten en verzekeraars een langslepende kwestie. Het zou mooi zijn als er nu eens een punt achter gezet kan worden, maar dat is helaas nog niet het geval. Gelukkig is inmiddels veel in het werk gesteld om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Maar de ellende uit het verleden is nog niet afgerond. Verzekeraars hebben zeker de nodige stappen gezet als het gaat om beleggingsverzekeringen. De afspraken van het flankerend beleid zijn in principe goed. De uitvoering en zeker de effectiviteit van het beleid laat echter nog te wensen over.

Op vrijdag vroeg naar mijn oude basisschool toe, de Albertine Agnesschool in Leeuwarden, om voor te lezen aan groep 4. Het is de week van de alfabetisering en daarom lezen heel veel Tweede Kamerleden voor. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. In Fryslân werd voorgelezen uit een ander boek dan in de rest van het land, namelijk het boek Auke over een elfstedenrijder. Leuk om te doen. Maar het boek was wel wat ingewikkeld voor groep 4 volgens mij. Daarna snel door naar de opening van het Fries Museum door koningin Maxima. Het museum is echt fantastisch mooi is geworden. Dus zeker een bezoek waard. Toch een goede beslissing om de bouw door te zetten, ook al was het in de gemeenteraad, waar ik toen in zat, slechts met 1 stem verschil.

Op zaterdagochtend samen met VVD-collega Betty de Boer de VVD collegetour verzorgd voor toekomstige gemeenteraadsleden voor de VVD. In de praktijk oefenen hoe het gaat in een gemeenteraad. En met onze ervaring in de gemeenteraad praktisch tips geven. Leuk om de groep zo enthousiast bezig te zien. Daarna door naar Leeuwarden voor de Dag van de Democratie. In het stadhuis meewerken aan een workshop over invloed uitoefenen, samen Marco Florijn, die in 2002 net als ik in de gemeenteraad van Leeuwarden begon.