Kredietverlening MKB, Deutsche Bank, begrotingsakkoord en collegetour

Weer een afwisselende week die begint in Rotterdam met een werkbezoek aan de LNG-terminal van de Gasunie, één van de bedrijven in de portefeuille staatsdeelnemingen. Een leuk en informatief bezoek. Op dinsdagavond een bijeenkomst van de Contactgroep Duitsland over bouwsparen. In Duitsland beginnen mensen al vroeg te sparen om een eerste deel van hun huis direct te kunnen betalen, meestal 20%. Overigens is het niet wettelijk geregeld. En er wordt ook een misverstand uit de wereld geholpen dat je in Duitsland alleen maar voor 80% van de waarde van het huis een hypotheek kan krijgen. Je kan ook een 100% hypotheek krijgen.

Het plenaire debat over de Tijdelijke Wet Resolutieheffing is op woensdag. De VVD is voor het voorstel dat de banken 1 miljard euro bijdragen aan de nationalisatie van SNS. Daarbij heeft de VVD afgewogen dat de banken indien SNS Reaal failliet was gegaan ook fors hadden moeten meebetalen via het Deposito Garantie Stelsel (DGS). Maar ook dat De Nederlandsche Bank de 1 miljard euro nog net verantwoord vindt. De VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van de resolutieheffing voor de versterking van de kapitaalbuffers, maar vooral ook voor de kredietverlening. Daarom heeft de VVD een motie ingediend over de kredietverlening aan het MKB. ’s Avonds is de Netwerkbijeenkomst van de Regio Zwolle. Ook hier komt het onderwerp kredietverlening weer regelmatig naar voren bij de ondernemers.

Op donderdag heb ik onder andere een kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijnk, en een gesprek met Kees Hoving, CEO van de Deutsche Bank. Een goed gesprek met de Deutsche Bank, die passende oplossingen zal zoeken voor ondernemers. Als ondernemers niet bij een andere bank terecht kunnen, dan kunnen ze bij Deutsche Bank blijven. Inmiddels hebben gelukkig al heel veel ondernemers een andere bank gevonden. Op donderdag ook stemmingen, en mijn motie over de kredietverlening aan het MKB wordt aangenomen. Mooi!

Het bezoek aan de Oostvaardersplassen met een aantal VVD-collega’s wordt op de weg er naar toe al verstoord door een sms-je dat er om 18 uur fractie-overleg is over het bereikte akkoord tussen VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP over de Begroting 2014. Dus het werkbezoek kon helaas niet doorgaan, want direct door naar Den Haag voor het fractie-overleg. Den Haag wordt pas bereikt naar een uur in de file te hebben gestaan op de A10 bij Amsterdam. Het akkoord heeft een aantal positieve zaken, de overheidsfinanciën op orde, lagere lasten, meer banen, minder bezuinigen op de zelfstandigenaftrek en meer geld voor defensie!

Op vrijdagavond tegen middernacht pas weer terug in Leeuwarden, om de volgende ochtend vroeg weer richting Leek te gaan voor de VVD Collegetour Clinic over hoe het nu werkt in de gemeenteraad. Leuk om praktische tips te geven aan kandidaat – raadsleden in de provincie Groningen, die met enthousiasme aan de slag gingen. ’s Middags weer terug naar Leeuwarden voor het Innovatie Café in Crystalic voor Serious Innovation. Er wordt met innovatie-ideeën geld opgehaald voor Serious Request. Het Glazen Huis van Serious Reqeust staat in december in Leeuwarden.